Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

CIIRC ČVUT a Národní centrum Průmyslu 4.0 pořádají Národní průmyslový summit 2020

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze organizují setkání vlády, vědy a průmyslu – Národní průmyslový summit 2020. Uskuteční se 9. září v Betlémské kapli v Praze. Cílem summitu je poskytnout platformu pro diskusi představitelů státu, průmyslu a akademické sféry o dalším směřování průmyslu v Česku, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, inovativnosti a přidané hodnoty. Důraz je kladen i na aktivní spolupráci akademické a průmyslové sféry, což se nejen v posledních měsících ukazuje jako klíčové pro to, aby český stát a jeho podniky obstály v mezinárodní konkurenci.

Pozvání do panelu odborníků potvrdili zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše, místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, ministryně financí Aleny Schillerové, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, dále vedoucí představitelé průmyslových svazů – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, a osobnosti z akademické sféry – rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor VUT prof. Petr Štěpánek nebo rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel.

„Klíčovým tématem konference bude koncepce vlády pro znovunastartování české ekonomiky po krizi covid-19, její investiční plán a vyčleněné prostředky na pomoc firmám,“ říká Alena Burešová, vedoucí průmyslového výzkumu a vývoje v NCP4.0. „Představena bude také koncepce pro rozvoj strategické infrastruktury, nezbytné pro hladký rozvoj českého průmyslu. Chceme dát reálný význam tomu, čemu se říká konec levné ekonomiky,“ doplňuje Burešová.

To bude téma prvního bloku konference. Druhý blok konference se zaměří na odborná technická témata: klíčový bude průmysl 4.0 a přínos inovací pro české firmy, které jsou nuceny se adaptovat na neustále se měnící podmínky globálního trhu. Expertní panel se bude zabývat otázkami, jak firmám pomoci k dosažení větší efektivity, flexibility, snižování výrobních nákladů a závislosti na pracovní síle. Bude diskutovat o tom, jak důležitou roli hrají v české ekonomice malé a střední firmy, start-upy a rodinné podniky a jaké kroky je třeba učinit k zvýšení spolupráce mezi akademickým a průmyslovým sektorem tak, aby pojmy jako transfer technologií či aplikovaný výzkum nebyly prázdnými hesly. 

Diskuse se v publiku zúčastní více než čtyři sta ředitelů předních průmyslových společností, zástupci veřejné sféry a akademických institucí a dále více než sedmdesát velvyslanců a obchodních radů zemí, které jsou důležité pro spolupráci s českými firmami.

„Národní průmyslový summit 2020 navazuje na sérii konferencí Setkání lídrů průmyslu a exportu, pořádané v minulosti společností CEEC Research. Tuto platformu obohacuje o účast akademické sféry, která je společně se smysluplnou podporou vlády klíčem k úspěšné budoucnosti českého průmyslu, jak se ostatně ukázalo třeba právě během pandemie koronaviru,“ vysvětluje vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

Národní centrum Průmyslu 4.0 se stalo přirozeným organizátorem summitu, protože je jedním z klíčových hybatelů a tvůrců ekosystému pro průmysl 4.0 v České republice. Sdružuje velké průmyslové hráče i malé a střední podniky, oborové organizace a technické vysoké školy a zároveň je napojeno na infrastrukturu tzv. testbedů pro průmysl 4.0, které slouží jako experimentální pracoviště pro ověřování konceptů výroby budoucnosti i „digitální hřiště“ pro průmyslové firmy. V současné době má NCP 4.0 více než padesát partnerů, kteří se podílejí na prosazování technického pokroku a osvěty v oblasti digitalizace výroby.

Více informací na: https://www.ncp40.cz/aktuality/narodni-prumyslovy-summit-2020.

[Tisková zpráva CIIRC ČVUT, 9. června 2020.]

(ed)