Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

CiA nabízí ověření shody se specifikací CANopen

číslo 7/2004

CiA nabízí ověření shody se specifikací CANopen

Zařízení komunikující prostřednictvím protokolu CANopen dodává na trh stále větší počet výrobců, a to včetně softwaru zajišťujícího příslušné komunikační služby. S růstem rozmanitosti a složitosti této techniky si její uživatelé stále naléhavěji uvědomují svou závislost na produktech, o jejichž uspořádání a činnosti toho vědí nejspíše jen málo nebo dokonce nic. Jak mít jistotu, že nabízený či kupovaný produkt je spolehlivý, vyhovuje požadavkům kladeným na jeho výkonnost a bezpečnost a zda přesně odpovídá specifikaci CANopen, a bude tudíž kompatibilní se spolupracujícími zařízeními? Sdružení CAN in Automation (CiA) za tím cílem nabízí zkoušky shody se specifikací CANopen (verze 3.0 či 4.01 a vyšší), které vykonává standardizovaným způsobem v souladu s normou EN 50325-4 ve své nezávislé zkušební laboratoři. Uživatel si může být jist tím, že výrobek certifikovaný CiA pracuje podle standardu a že ho není třeba dále ověřovat či zkoušet.

Zkoušky CiA zajišťuje ve statickém režimu, tj. bez sledování časových vazeb mezi signály. Nejprve se ověřuje správnost elektronického popisu zařízení (Electronic Data Sheet – EDS). Poté následuje fyzická zkouška, zahrnující ověření služeb aplikační vrstvy protokolu a porovnání EDS zařízení s obsahem jeho tzv. slovníku objektů (Object Dictionary – OD) spolu s ověřením stavů řídicích signálů sítě a jejich přechodů. O zkoušce je vystaven protokol. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.can-cia.org
[Tisková zpráva CiA, 9. června 2004.]

(kp)

Inzerce zpět