CiA má rámcovou specifikaci pro brány mezi TCP a CANopen

číslo 7/2005

CiA má rámcovou specifikaci pro brány mezi TCP a CANopen

Sdružení CAN in Automation (CiA) ukončilo práce na rámcové specifikaci CiA 309 pro komunikační brány mezi protokoly CANopen a TCP. Část 1 specifikace definuje služby na rozhraní TCP. Část 2, sestavená společně s organizací Modbus-IDA, specifikuje protokoly pro sítě Modbus-TCP a část 3 protokoly pro přenos povelů a odezev zapsaných v kódu ASCII. Služby a protokoly pro síť CANopen jsou definovány ve specifikaci CiA 301 (ČSN EN 50325-4 Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení, část 4: CANopen). Naproti tomu služby a protokoly definované v CiA 309 se použijí tehdy, mají-li řídicí jednotka nebo programovací nástroj připojené přes TCP konfigurovat nebo řídit skrze bránu libovolné zařízení podle CANopen v nižší vrstvě sítě. Sdružení CiA tak reaguje na situaci, kdy se při automatizaci stále častěji kombinují páteřní tovární sítě na bázi TCP s vestavnými sítěmi CANopen používanými při řízení strojů. První produkty podle specifikace CiA 309 jsou již nabízeny několika výrobci. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.can-cia.org.
[CiA, 23. března 2005.]

(sm)