Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

CiA a EPSG – deset let úspěšného partnerství

Již deset let jsou sdružení CAN in Automation (CiA) a Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG) partnery. Díky tomu se protokol CANopen stal velmi populární volbou v mnoha průmyslových oborech, ať už jsou na nižších úrovních komunikačního modelu sběrnice založené na CAN, nebo na Ethernetu.

CAN (Controller Area Network) je sériová sběrnice původně vyvinutá pro automobily. Je standardizovaná jako ISO 11898. Předpokládá se, že tento rok se prodá 800 milionů zařízení s rozhraním CAN. CANopen je protokol vyšší úrovně, který se může používat na sběrnicích CAN nebo Ethernet Powerlink, ale i na jiných sběrnicích. Obsahuje aplikační vrstvu a komunikační profil, stejně jako profily pro aplikace, zařízení a rozhraní. Mezinárodně standardizované rozhraní (EN 50325-4) kombinuje flexibilní konfiguraci s nesrovnatelným stupněm interoperability, která je dána profily standardizovanými sdružením CiA. Komunikační sítě s protokolem CANopen se používají v mnoha oblastech, např. pro řízení strojů, zdravotnických přístrojů a zařízení, součástí speciálních vozidel, drážních vozidel nebo lodí, v automatizaci budov nebo pro řízení malých elektráren, stejně jako nespočetných vestavných řídicích zařízení.

CiA se stará o standardizaci a schvalování linkové vrstvy CAN a protokolů CAN­open. V současné době má sdružení 580 členů. Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA, vidí velkou perspektivu ve vylepšeném protokolu CAN známém jako CAN FD. Ten umožňuje dosahovat rychlosti přenosu dat až 8 Mb/s. „Stejně tak ale pečujeme o posilování našeho partnerství s EPSG, které otevírá protokolu CANopen bránu do světa průmyslového Ethernetu,“ říká Zeltwanger. Integrace CAN­open do sběrnice Ethernet Powerlink je přínosem zvláště v úlohách s většími požadavky na šířku přenosového pásma. Uživateli dává možnost jednoduše použít veškerý software, který pro dané zařízení již vyvinul. Výkonný ředitel EPSG Stefan Schönegger říká: „Uživatelům přináší partnerství CiA a EPSG mnoho výhod, které vyplývají z toho, že kombinujeme stabilitu a spolehlivost protokolu CAN­open s výkonností sběrnice Ethernet Powerlink.“

(Bk)

Obr. 1. Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA (vlevo) a Stefan Schönegger, výkonný ředitel EPSG (vpravo)