Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Chytré domy – kurzy pro projektanty i pro školy

 Je iluze se domnívat, že kvalitní řízení technického vybavení tzv. chytrých domů lze zajistit konfekčním řešením – nákupem řídicího systému, k němuž stačí jen připojit kabeláž, zadat několik parametrů a vše spustit. Takto lze řešit jen nejjednodušší úlohy. Správně navržené technické vybavení, komunikační propojení a integrované řízení všech technických komponent, např. elektroinstalace, zdrojů tepla a chladu, otopného systému a klimatizace, ventilace, osvětlení, žaluzií a jiného stínění, zabezpečení, audiovizuální techniky, měření, komunikací, dálkového monitorování a řízení, operátorského rozhraní apod., je pouhým předpokladem „chytrosti domu“. Jeho podstatou je ale řízení technického vybavení domu jako celku, při kterém jsou získávány potřebné informace z množství naměřených hodnot a vícenásobně využívány k dosažení komfortu a bezpečnosti obyvatel s minimální spotřebou energie a nákladů. Při tom jsou využívány četné synergické efekty. „Chytrost domu“ je „zhmotněnou chytrostí“ projektantů jeho technického vybavení a elektroinstalace, tvůrců algoritmů integrovaného řízení a programátorů řídicích systémů. K řízení technického zařízení budov v této šíři už nestačí jednoúčelové „konfekční řešení“, které bývá často nabízeno. Osvědčeným kandidátem je programovatelný automat Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco – univerzální systém, který je vhodný pro řízení veškerého zařízení v domě, jeho koordinaci, dohled nad ním a dálkový přístup k němu. Foxtrot je volně programovatelný, takže na otázku, zda umí tu či onu funkci, lze odpovědět jednoduše: ano, umí téměř cokoliv, co si jeho uživatel vymyslí. Problém je právě v tom, účelně si vymýšlet. Je třeba přesně formulovat požadavek a potom vypracovat správný projekt a vytvořit správný program PLC.

 
Návrháři technického vybavení tzv. chytrých domů s integrovaným řízením však potřebují vstřebat velké množství informací. Široký rozsah znalostí jim poskytuje tvůrčí svobodu při řešení individuálních zakázek a přání zadavatelů (mnohdy kuriózních). Ke vzdělávání projektantů technického vybavení „chytrých domů“ s PLC Tecomat Foxtrot a jeho programátorů jsou určeny kurzy pořádané firmou Teco (obr. 1). Mohou posloužit i učitelům odborných škol a jejich aktivním studentům (se slevou). Kurzy jsou zaměřeny na praxi a obsahují, spolu se základy programování PLC Tecomat podle normy IEC 31131-3, informace o centrálních jednotkách, periferních modulech a komunikačním systému CFox a jeho bezdrátové obdobě RFox.
 
Letošní jarní kurzy se konají v Kolíně v budově Teco ve dnech 25. 2., 1. 4., 6. 5. a 3. 6. a na Slovensku v Komjaticích (pořádá je společnost iQ House) ve dnech 19. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5. a 18. 6. Specializované kurzy pro projektanty se konají 14. až 15. 4. v Praze ve školicím středisku firmy Regulus a 12. až 13. 5. v Ostravě-Zábřehu. Podrobný přehled kurzů je uveden na stránkách www.tecomat.cz, nebo si jej zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese ovcacek@tecomat.cz.
 

Obr. 1. O kurzy Teco je velký zájem