Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Chytré brýle pomohou až zdvojnásobit rychlost výroby

Společnost Konica Minolta uvádí na český trh chytré brýle AIRe Lens, které fungují na principu rozšířené reality (obr. 1). Tyto brýle umožňují zobrazovat jednotlivé výrobní kroky či servisní postupy v reálném čase přímo před očima pracovníka, což dovoluje výrazně zrychlit procesy na montážních linkách a zjednodušit poskytování servisních služeb. Výsledkem je růst efektivity, pokles nákladů a chybovosti. AIRe Lens byly již úspěšně otestovány ve firmách Siemens, Honeywell a AZ Klima (skupina ČEZ ESCO). V České republice jako v jedné z prvních zemí EU budou chytré brýle v prodeji ve druhé polovině letošního roku.

Výsledky testování potvrdily, že s brýlemi AIRe Lens se snížila časová náročnost montáže o 42 % a zkrátila doba zaškolování zkušenějším montážním technikem až o 89 %.

„Nositelná elektronika, stejně jako průmyslová výroba, patří mezi nové oblasti, ve kterých chceme v souladu s naší globální strategií uspět. Uvedení brýlí AIRe Lens na trh je pro nás o to významnější, že celý software vznikal pod rukama programátorů v našem brněnském inovačním centru,“ uvedl Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech.

Chytré brýle AIRe Lens přinášejí nové přístupy také v oblasti servisních činností. Zajímavé je razantní zkrácení čekací doby na servisní zásah. S cílem zlepšit služby technické podpory byly od září do prosince 2018 testovány v pilotním programu společností AZ Klima s partnerem projektu, společností Aconte. Princip zefektivnění servisu spočívá v online komunikaci technika na místě závady s expertem, který může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům. Specialistovi se v takovém případě na notebooku zobrazí vše, co vidí technik na místě. Tomu se naopak před očima, tedy na displeji brýlí, zobrazuje správný postup doporučený odborníkem. Vše je doplněno hlasovou komunikací a možností použít k práci obě ruce. Od ledna 2019 využívá firma AZ Klima brýle AIRe Lens již v ostrém provozu. „Přináší to tak výhody pro všechny – zákazník nemusí čekat na příjezd externího technika, my nemusíme vyjíždět k jednodušším zásahům a směrujeme naše techniky na náročnější úkoly, což oceníme zejména v současné době, kdy je odborně vzdělaných pracovníků velký nedostatek,“ řekl Karel Břenek, předseda představenstva společnosti AZ Klima.

V oblasti průmyslové výroby najdou brýle AIRe Lens uplatnění zejména tam, kde byly doposud využívány pokyny pro montáž a údržbu v papírové podobě. Stejně pomáhají chytré brýle zefektivňovat školicí procesy.

Stěžejní část brýlí AIRe Lens umístěná na hlavě má hmotnost pouhých 35 g a skládá se ze zobrazovacího displeje před jedním okem uživatele a kamery umístěné na obroučce brýlí. Součástí zařízení je rovněž výpočetní jednotka umístěná v malé krabičce, kterou lze upevnit za opasek nebo na paži, a baterie s výdrží až sedm hodin.

Software AIRe Lens byl vytvořen v brněnském Business Innovation Centru. To je jedno z pěti výzkumných a inovačních center Konica Minolta na světě. Finální podoba systému pro chytré brýle vznikla na základě komunikace s potenciálními uživateli a zpětné vazby přímo od zákazníků. Výsledkem je zařízení odpovídající reálným požadavkům výrobního procesu, které lze pohodlně používat po dobu celé pracovní směny.

 

(Konica Minolta)

Obr. 1. Chytré brýle AIRe Lens

Obr. 2. Brýle AIRe Lens naleznou uplatnění např. v oblasti průmyslové výroby