Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Chytrá kamera je příležitostí pro experty

Chytrá kamera je příležitostí pro experty

Převodníky Sitrans TH do hlavic teploměrů

Nové převodníky teploty řady Sitrans TH k montáži do hlavice teploměru poskytují výstupní signál 4 až 20 mA, jenž je popř. přenositelný na digitální data protokolem HART.

Obr. 1.

Model Sitrans TH 300 je výkonný univerzální převodník s galvanickým oddělením a rozhraním HART, přes které se konfiguruje s použitím buď softwaru Simatic PDM nebo běžného ručního komunikátoru. Přístroje Sitrans TH 200 a Sitrans TH 100 (nemá galvanické oddělení) jsou určeny k samostatnému použití mimo komunikační sběrnici. Konfigurují se pomocí softwarového nástroje Siprom-T a modemu Siprom.

Převodník Sitrans TH 300 obsa­huje převodní charakteristiky všech běžně používaných čidel teploty, takže je předem připraven pro převážnou většinu měřicích úloh. V případě potřeby lze uživatelsky definovat individuální převodní charakteristiku převodníku v podobě tabulky s 30 body. Při uvádění převodníku do provozu před připojením čidla teploty proběhnou simulační funkce ověřující integritu systému. Při vlastním měření vnitřní diagnostické rutiny a kontrolní funkce zjišťují a indikují stav převodníku. Dvoubarevná LED svítí zeleně při řádné funkci a červeně při poruše – např. v situaci, kdy naměřená teplota vybočuje z daných mezí nebo došlo-li k poruše převodníku, popř. čidla.

Díky své přesnosti a spolehlivosti jsou převodníky Sitrans TH vhodné k nejširšímu použití v nejrůznějších odvětvích, od chemického a farmaceutického průmyslu, přes potravinářství až po energetiku.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 411, e-mail: adsupport.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad