Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Čeští vědci zkoumají etiku provozu autonomních vozidel

Samořízená motorová vozidla, která se orientují jen pomocí počítačových systémů, mají četné výhody, jako jsou snížení emisí, zefektivnění dopravy a snížení počtu dopravních nehod až o 90 %. Aby byly vyvráceny obavy řidičů ze ztráty kontroly nad vozidlem a zároveň vyloučeny rozpaky nad jeho případnou koupí, pracují čeští výzkumníci na etické analýze provozu autonomních vozidel a jejím bezprostředním uplatnění ve vývoji řídicích softwarů. Výzkum zahájený v loňském roce finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). Za projektem stojí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Filosofický ústav Akademie věd ČR a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

„Eticky konfliktní situace v reálném provozu jsou v současnosti velmi aktuální otázkou. Brzy budou v nabídce autonomní vozidla vyšších stupňů automatizace a bez tohoto řešení, které nemá zatím nikdo k dispozici, je nebude možné uvést na trh. Projekt proto velmi vítáme a podporujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Agentura do výzkumu vložila 4,5 milionu korun ze státních prostředků v rámci Programu ÉTA.

Cílem výzkumu je zjistit preference potenciálních zájemců o autonomní vozidla a výrobcům nabídne komplexní etickou analýzu provozu. Ta bude bezprostředně uplatnitelná ve vývoji řídicích softwarů.

„V rámci našeho projektu sestavíme modelové situace sociálního dilematu kolizí autonomních vozů a připravíme vizualizace pro online dotazníkovou metodu. Navíc nabídneme vůbec první výzkum morálních intuic pro řídicí software aut a preferencí nákupu. Řídicí program tak bude korespondovat s etickými normami společnosti. Dalším klíčovým výsledkem bude aplikace pro obecnou umělou inteligenci,“ přiblížil projekt Daniel D. Novotný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s tím, že ukázky morálního jednání robotických aktérů v krizových situacích bude možné využít nejen pro tvorbu softwaru a legislativu, ale i pro situace s více stupni volnosti. Jde např. o výzkum obecné umělé inteligence, u níž je zájem, aby jednala morálně.

                (ev)