Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Cesta k úsporám – setkání společnosti Vacon se zákazníky

Řízení elektrických pohonů pomocí měničů frekvence vede k významným úsporám energie. Pod případným názvem Cesta k úsporám uspořádala společnost Vacon, jakožto výrobce měničů frekvence, setkání se svými zákazníky. Akce se uskutečnila ve dnech 30. až 31. května 2013 v prostředí plzeňského pivovaru. Pozvání přijalo celkem 83 návštěvníků, z toho dvě třetiny byli noví klienti. Účastníci setkání se dověděli vše o široké nabídce měničů frekvence Vacon pro řízení rychlosti elektrických motorů v průmyslu, stavebním inženýrství nebo ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Zákazníci měli příležitost s odborníky z české pobočky Vacon osobně konzultovat své specifické požadavky. Rozsáhlé možnosti použití měničů frekvence Vacon byly ilustrovány na několika případových studiích. V papírně Mondi Štětí bylo celkem 40 měničů použito k pohonu papírenského stroje. Měniče frekvence Vacon NXC se starají o řízení motorů o výkonu 1 000 kW, které pohánějí důlní ventilátory ve společnosti Hornonitranské Baně Prievidza. Měniče frekvence Vacon v provedení Low Harmonic nalezly uplatnění v čerpacích stanicích vody. Další představenou referencí bylo řízení pohonů pojezdu, zdvihu a výsuvu bagru. Důležitou oblastí použití měničů frekvence Vacon jsou výtahy. Pavel Policar z pardubické společnost PEGA HOIST s. r. o. přiblížil účastníkům konference využití měničů frekvence ve stavebních výtazích. Jako příklad uvedl výtahy v komplexu Burj Dubaj, které se pohybují po dráze délky až 420 m rychlostí až 100 m za min. V současnosti pravděpodobně nejvýše položený permanentní průmyslový servisní výtah na světě je v této budově poháněn měničem Vacon.

Odpoledne byl připraven praktický seminář, na kterém měli účastníci příležitost na­učit se uvádět měniče frekvence Vacon do provozu, ovládat softwarové nástroje a aplikační moduly. Po semináři se mohli vydat na prohlídku plzeňského pivovaru.

Generální ředitel společnosti Vacon s. r. o. Ing. Tomáš Duba o konferenci řekl: „Jsem nesmírně potěšen tak masivní účastí z řad našich nových zákazníků, která nám do budoucna slibuje mohutné posílení našich prodejů. Jako tradičně byl i tentokrát největší zájem o náš frekvenční měnič v provedení Low Harmonic, který nemá na trhu konkurenci. Právě „cesta úspor“ je pro naši firmu s kořeny ve Skandinávii, kde je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj již dlouhou řadu let, velmi důležitá i v ČR.“

(ev)

Obr. 1. Důlní ventilátor v HBP Prievidza, jehož pohon je řízen měniči frekvence Vacon NXC