Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Český Siemens zahájil již 20. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense

Celkem 319 oceněných vědeckých talentů a pedagogů a více než devět milionů korun pro českou vědu a výzkum – to je prestižní vědecká soutěž Cena Wernera von Siemense, která letos odstartovala jubilejní dvacátý ročník. Český Siemens v něm opět ocení ty nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ně rozdělí odměny v celkové výši přesahující 1 milion korun. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat do 27. listopadu 2017.

Prestižní soutěž Cena Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Za dvacet let existence soutěže se přihlášené práce věnují stále novým tématům. Co se však nemění, je touha učit se, objevovat a kriticky myslet, kterou u studentů probouzí skvělí pedagogové. Těším se, že i v letošním, jubilejním ročníku Ceny Wernera von Siemense se v soutěži objeví originální nápady a špičkové vědecké práce, které zaujmou nejen porotce, ale i firmy, které využijí jejich potenciál,“ doplnil Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Studenti a vědecké týmy se mohou přihlašovat do pěti soutěžních kategorií, které se nejen věnují základnímu výzkumu a významným výsledkům na poli vývoje a inovací, ale dávají prostor i kvalitním disertačním a diplomovým pracím. Pravidelně Siemens oceňuje i nejlepšího pedagogického pracovníka.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, např. rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedkyně Akademie věd ČR. Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje také osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Již tradičně uděluje zvláštní ocenění nejlepší disertační práci napsané ženou. I letos se zvláštního ocenění dostane studentovi, který dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků a překonal přitom zdravotní překážky.

Na podporu přihlašování Siemens nově zvýšil finanční odměnu z pěti na deset tisíc korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím microsite na webu Siemens: http://www.siemens.cz/cenasiemens. Termín uzávěrky přihlášek je 27. listopadu 2017. Slavnostní předávání cen proběhne 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

(ed)