Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Český optický klastr v Olomouci se chce stát centrem optiky pro střední Evropu

Rozvoj optického průmyslu v České republice, snadnější uplatnění špičkových výsledků výzkumu a vývoje nebo posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem. To jsou některé z priorit Českého optického klastru, které byl představen 14. března 2018 odborníkům z firemní i výzkumné sféry.

Zakládajícími členy Českého optického klastru jsou Meopta-optika, Pramacom-HT, Hella Autotechnik Nova, Zebr a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky. V roce 2018 přistoupí Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita obrany a další zájemci. Podrobnosti jsou uvedeny na www.optickyklastr.cz.

„Naším hlavním cílem je vytvořit silné seskupení high-tech organizací v oboru optiky, které bude napomáhat rozvoji každému z jeho členů a posilovat jeho konkurenceschopnost. Zároveň chceme podpořit vznik a růst vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu v optice a příbuzných oborech,“ říká Jiří Nuc, předseda výkonné rady Českého optického klastru. 

První projekt – optika pro bojová vozidla

Prvním společným projektem členů klastru je možná zakázka pro Armádu ČR na pořízení optických systémů do nových bojových vozidel pěchoty, a to v hodnotě až 5 mi­liard korun.

„Optika je důležitou součástí projektu. A to je také důvod, proč máme velký zájem se jej za Český optický klastr zúčastnit,“ doplňuje Vladimír Chlup, člen výkonné rady klastru, který vedl workshop zaměřený speciálně na aspekty připravované armádní zakázky. Ten proběhl za účasti představitelů Generálního štábu Armády ČR a rektora Univerzity obrany brigádního generála Bohuslava Přikryla.

Právě snadnější zapojování firem a výzkumných organizací z oblasti optiky, jemné mechaniky a optoelektroniky do společných projektů je jedním z cílů Českého optického klastru. 

Výjimečné postavení ve střední Evropě

Firmy z oblasti optiky a jemné mechaniky zaměstnávají v Olomouckém kraji zhruba 6 tisíc pracovníků. Objem jejich exportu přesahuje 17 miliard korun. Přitom klastr, který by zastupoval jejich zájmy, ve střední a východní Evropě dosud chyběl. „Nejbližší optické klastry jsou na západ od nás, v Německu a v Holandsku, kde velmi dobře funguje propojení univerzit, firem a vědecko-výzkumných institucí. Toho chceme také dosáhnout,“ říká Petr Přikryl, místopředseda výkonné rady klastru. Podle něj má Český optický klastr ambici stát se do čtyř let špičkovým centrem pro inovace v optice ve střední Evropě, a to pro obory optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika, jemná mechanika a další související technologie a služby. Očekávané přínosy klastru oceňuje Vítězslav Moťka, generální ředitel společnosti Meopta-optika: „Vzniká platforma umožňující výrazné posílení odborných kapacit pro řešení unikátních výzkumně-vývojových úkolů. Meopta se stává součástí nadnárodních inovačních týmů, naším cílem je získávání zakázek s vysokou přidanou hodnotou. Spolupráce v rámci klastru by také měla přilákat zájem mladé generace o obor optika a ukázat mimo jiné i jeho atraktivitu a multidisciplinaritu.“ 

Výzkumné a vývojové zázemí

Do Českého optického klastru se v letošním roce zapojí také Univerzita Palackého v Olomouci, která plánuje vybudovat další vědecko-technické centrum v Olomouci, jehož zázemí a infrastrukturu by mohly využívat i firmy zapojené v klastru. Ty by zde rády spolupracovaly také při výuce a odborných praxích studentů a následně jim nabídly pracovní uplatnění. „Máme zájem i na vzniku akreditované optické laboratoře, která v České republice chybí. České firmy a státní instituce si zatím musí odborná měření zadávat v zahraničí,“ upřesňuje Vladimír Chlup. 

Projekt napříč regiony

Český optický klastr chce poskytovat své služby firmám a výzkumným organizacím z celé České republiky, vzájemně je propojovat, ale i hledat a zpřístupňovat pro ně příležitosti, jako je právě chystaná armádní zakázka. Český optický klastr vznikl za podpory Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor. Ten pro Olomoucký kraj realizuje sdružení OK4Inovace, které se zaměřuje na rozvoj a komerční uplatnění inovací vytvářených ve firmách a výzkumných institucích.

(ed)

Obr. 1. Práce v čistých prostorách ve společnosti Meopta

Obr. 2. Výzkum ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd