Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Českomoravská společnost pro automatizaci slaví 30 let

Letos oslavila Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s., (ČMSA, http://www.cmsa.cz) třicet let svého úspěšného a plodného působení. Sdružuje fyzické a právnické osoby, které působí v oborech automatizace výrobních procesů nebo se o tuto problematiku zajímají. Cílem jejích aktivit je podpořit automatizaci a robotizaci v ČR. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, zaměstnanci výrobních, projektových a realizačních firem, odborné školy, technické univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště. Svůj program ČSMA uskutečňuje v přímé součinnosti se špičkovými pedagogickými, vývojovými a výzkumnými pracovišti, např. s Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavem automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, katedrou konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU Liberec, katedrou robototechniky Fakulty strojní a s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, Technickou fakultou ČZU Praha, ale i s odbornými časopisy. Do spolupráce jsou rovněž zapojeny střední odborné školy, mezi jinými VOŠ a SPŠS Žďár nad Sázavou, VOŠ a SPŠSE Liberec, SPŠ Zlín, SPSŠ Betlémská Prahy 1, SOŠ a SOU Lanškroun.

Českomoravská společnost pro automatizaci byla založena v roce 1990 jako nástupnická organizace Komitétu komplexní automatizace ČR ČSVTS. Významný podíl na jejím založení měl prof. Jaroslav Talácko z ČVUT. ČMSA propaguje a podporuje využívání možností automatizace, robotizace a nové informační techniky ve firmách a institucích ČR. Je současně jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností, ustanoveného rovněž před 30 lety pro podporu zájmového sdružování odborníků působících v průmyslu.

Podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence schopných a zkušených odborníků. Proto se ČMSA věnuje jejich odborné výuce formou školního i celoživotního vzdělávání. Organizuje pro ně profesní setkávání, konference a semináře. Aktivně tvoří a vydává učebnice a odborné texty o automatizaci. Spolupracuje také s odbornými časopisy Automa a Control Engineering. Zorganizovala, zpracovala a k vydání připravila několik učebnic, např. vícedílnou učebnici pro střední školy Automatizace a automatizační technika, Mechatronika nebo učebnici věnovanou využití matematického systému Matlab/Simulink ve středoškolské výuce. Ve spolupráci s kolínskou firmou Teco se podílela na zpracování dvou naučných seriálů pro časopis Automa. V posledních letech se podařilo s nakladatelstvím Jonathan Livingston vydat už šest svazků knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Seznamuje s osobnostmi, jejichž životní příběhy, aktivity a výsledky práce by měly motivovat mladé lidi k zájmu o vědecké bádání, přírodní vědy, techniku i podnikání. Za 30 let svého působení získala řadu uznání a ocenění od různých institucí a firem. Podrobnosti jsou uvedeny v almanachu 30 let ČMSA, který společnost při této příležitosti vydala.

I v dalším období hodlá Českomoravská společnost pro automatizaci navázat na dosavadní úspěšné působení, aby účinně podpořila přínosné zavádění digitální výroby a robotických systémů v konceptu současné čtvrté průmyslové revoluce.

[Tisková zpráva ČSMA, 2020.]

(šm)