Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Česko-německá obchodní a průmyslová komora vyhlásila téma roku: energetická efektivita

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) si jako téma roku 2010 vybrala energetickou efektivitu. Navazuje tím na úspěšné projekty v této oblasti z minulých let a ještě více staví do popředí otázky udržitelného rozvoje, omezování energetické náročnosti a ochrany klimatu.
 
Požádali jsme paní Mirjam Schwan, zástupkyni výkonného člena představenstva a vedoucí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu ČNOPK, o to, aby nám představila činnost ČNOPK a přiblížila, jaké konkrétní akce ČNOPK v rámci tématu roku 2010 chystá.
 
Paní Schwan, můžete prosím nejprve stručně představit Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru těm, kdo ji ještě neznají?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora je největší a nejaktivnější zahraniční obchodní komorou, která v České republice působí. Na jedné straně reprezentujeme zájmy německých investorů a dalších firem, které mají zájem rozvíjet svou činnost v ČR, na druhé straně sdružujeme české společnosti, jež mají aktivní obchodní vztahy s Německem nebo se o ně zajímají a hledají v Německu nové obchodní kontakty. Jsme součástí sítě osmdesáti německých obchodních komor AHK působících v zahraničí a máme oficiální pověření německé vlády reprezentovat zájmy německých společností v Česku.
 
Jaké nástroje používáte k vaší činnosti?
Využíváme toho, že jsme velkým sdružením významných německých společností v České republice a že máme pověření německé vlády zastupovat v ČR zájmy německých podnikatelů, k lobbování ve prospěch našich členů. Jde o společné zájmy českých i německých podniků, jako např. co nejrychlejší zavedení eura, které je pro rozvoj vzájemného česko-německého obchodu velmi důležité. Máme přitom nejen rozsáhlé kontakty s jednotlivými firmami a podnikateli, ale i otevřené dveře na ministerstvech, v různých oborových sdruženích a podnikatelských asociacích v ČR i v Německu.
 
Druhou velkou oblastí našeho působení je poskytování služeb. Jsou to zejména průzkumy trhu, obecné i na zakázku, informační semináře, konference a setkání. Pomáháme firmám z ČR i z Německa hledat zákazníky a partnery na druhé straně hranice.
 
Další velkou součástí naší práce je spolupráce s veletržními společnostmi. Zastupujeme v Německu a. s. Veletrhy Brno a naopak v České republice reprezentujeme např. německou veletržní společnost Messe Berlin.
 
Kromě toho si vybíráme konkrétní oblasti techniky, perspektivní z hlediska vědecko-výzkumného rozvoje i z hlediska potenciálu česko-německé spolupráce, a na ty se potom zvláště soustředíme. Sem patří právě problematika energetické efektivity a ochrany životního prostředí.
 
Proč jste si vybrali právě tento obor?
V Německu je už od roku 2001 kladen velký důraz na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Německé firmy mají v tomto oboru České republice co nabídnout. Podobné je to v oblasti energetické efektivity. Sledujeme vývoj v Česku a snažíme se nabídnout českým podnikatelům to, co potřebují. Téma energetické efektivity je i v ČR stále důležitější a české firmy je vnímají i jako obchodní příležitost a jako možnost, jak překlenout krizi v tradičních oborech českého průmyslu přesunem svých aktivit právě např. do oblasti techniky pro využití obnovitelných zdrojů.
 
To, že jsme si energetickou efektivitu vybrali jako téma pro rok 2010, znamená, že chceme naše aktivity v tomto oboru shromáždit „pod jednu střechu“, dát jim společný program a společně je také prezentovat, např. v odborném tisku.
 
Jaké možnosti nabízíte českým firmám, které se na aktivitách spojených s tématem energetická efektivita chtějí podílet?
Zaprvé chystáme několik konferencí, jichž se mohou české firmy zúčastnit. V dubnu 2010 se do Prahy chystá skupina německých firem z oboru využití solární energie, které se zde budou prezentovat v rámci odborné konference a setkají se s českými partnerskými firmami. V květnu se bude konat česko-německá konference Energetická efektivita ve městech a obcích, taktéž spojená s obchodními rozhovory. České firmy zde mohou hledat nové kontakty a nové partnery z Německa. Pořádáme i přímá dvoustranná setkání německých firem s potenciálními českými partnery. Poskytujeme k tomu kancelářské prostory, překladatelské služby a další potřebný servis.
 
Zájem je také o naše vzdělávací služby. Uskuteční se např. již třetí ročník vzdělávacího kurzu Manažer pro energetiku (European Energy Manager). Jde o kurz vycházející z německých osnov, avšak plně přizpůsobený českému prostředí a legislativě. Přednášejí zde čeští lektoři a kurz je v češtině. Je určen odborníkům z průmyslových podniků i ze státní správy, popř. dalším zájemcům o tento obor. Roční kurz klade důraz především na praktické aspekty a certifikát udělovaný úspěšným absolventům má celoevropskou platnost. Zájemci přicházejí z velkých firem (Škoda Auto, Zentiva, Pražská teplárenská, EON) i z menších firem, které působí např. v oblasti inženýrských a konzultačních služeb.
 
Kromě toho se ČNOPK v roce 2010 stala partnerem projektu E.ON Energy Globe Award, jehož cílem je vyznamenat nejlepší české projekty v oblasti energetické efektivity.
 
Jak je vaše činnost financována?
Naše činnost je podporována německou vládou prostřednictvím německého ministerstva hospodářství, německého velvyslanectví v ČR a německé agentury pro rozvoj exportu. Ovšem to je jen malá část našich příjmů. Většinu tvoří příjmy za naše služby poskytované členům ČNOPK a dalším spolupracujícím firmám. Lidé mívají představu, že obchodní komora je byrokratický, zkostnatělý úřad. V našem případě to rozhodně není pravda: jsme malá, pružná instituce plně orientovaná na uspokojování potřeb našich klientů. Celkem máme 36 zaměstnanců, Čechů i Němců. Naším cílem je vytvářet pro české i německé firmy co nejlepší prostor pro rozvoj jejich vzájemných obchodních vztahů. Podle našich průzkumů jsou naši klienti s poskytovanými službami spokojení a jsou pro ně užitečné, a to je pro nás nejdůležitější. Samozřejmě budeme dělat všechno pro to, abychom naše služby dále zdokonalovali. Věřím, že i výběr tématu roku 2010 k tomu svým dílem přispěje.
 
Děkujeme na rozhovor.
 
Rozhovor s paní Mirjam Schwan vedli Josef Košťál, redakce časopisu Elektro, Jiří Novotný, redakce časopisu Světlo a Petr Bartošík, redakce časopisu Automa.
 
Obr. 1. Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva a vedoucí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu, Česko-německá obchodní a průmyslová komora