Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

České firmy na Hannover Messe 2007

České firmy na Hannover Messe 2007

Přes padesát českých firem bude letos vystavovat na významném průmyslovém veletrhu Hannover Messe (16. až 20. 4. 2007). Veletrh je tvořen třinácti vzájemně provázanými veletržními akcemi a největší počet českých účastníků z průmyslových podniků je registrován na přehlídce Subcontracting, která je zaměřena na subdodávky materiálů, komponent a systémů pro výrobu automobilů, strojírenství a investiční výstavbu. České firmy se ve společném stánku, organizovaném agenturou Rapid, představí jako potenciální partneři pro průmyslové obory, jako je automobilový průmysl, strojírenství, slévárenství nebo elektrotechnika, které mají v ČR tradici.

Poměrně dost českých firem bude letos na Hannover Messe vystavovat průmyslovou řídicí techniku a pohony. Podle údajů z druhé poloviny února se na výstavy Factory Automation a Motion, Drive & Automation přihlásilo devatenáct z celkového počtu 51 českých firem registrovaných na Hannover Messe 2007. Výstava Factory Automation v halách 8 a 9 (obr. 1) bude zaměřena na výrobní automatizaci a svůj stánek zde bude mít osm firem z ČR: ANF Data, Atas Elektromotory Náchod, Dinel, Elko EP, Geovap, Larm, Teco Kolín a TES Vsetín. Obor pohonů, řízení pohybu a fluidní techniky bude mít svůj prostor v osmi halách (19 až 26) na výstavě Motion, Drive & Automation. Svou nabídku zde představí jedenáct českých firem, např. Hydraulika International, Jihostroj, Škoda Gear, VUES Brno, ZKL a další.

Obr. 1.

Obr. 1. V halách 8 a 9 bude na výstavě Factory Automation vystavovat i osm českých firem

Hlavním cílem českých vystavovatelů je prezentovat na veletrhu své výrobky, řešení a služby a také porovnat své schopnosti se světovou konkurencí, ale vedle toho mají i další záměry. Například firma Teco, která vystavuje na hannoverských veletrzích již popáté, očekává od své účasti získání kontaktů z celého světa – v minulých letech zaznamenala výrazný zájem hlavně ze strany asijských zemí. Cení si i příležitosti potkat se s konkurenty i potenciálními dodavateli pokročilých technologií pro své vlastní inovace. Veletrh je podle jejích zkušeností dobrým odrazovým můstkem do celého světa (snad s výjimkou USA a Německa). Účast také pomáhá růstu technického sebevědomí firmy. Firma Atas Náchod si zase cení toho, že účastí na Hannover Messe si pracovníci udržují povědomí o stavu techniky v oboru. Pro firmy Jihostroj a VUES Brno je vystavování na významném veletrhu příležitostí potvrdit svou stabilní pozici na evropském trhu.

Kromě výrobních podniků se hannoverských veletrhů účastní v sekci Research & Technology i Asociace inovačního podnikání ČR, sdružující firmy a vědeckotechnické parky zaměřené na rozvoj technologií.

Podle oborové struktury mají české firmy největší zastoupení v oborech strojírenství, slévárenství, výroba a dodávky energie a elektrická zařízení. Poměrně silně jsou zastoupeni také výrobci kompresorů, pneumatických a hydraulických systémů, pohonů a motorů. Zajímavostí je, že k nejaktivnějším českým společnostem z geografického pohledu patří brněnské firmy zastoupené na hannoverských veletrzích šesti podniky, následované kvartetem plzeňských firem.

Literatura:
[1] Bk: Nejmodernější technika z celého světa v Hannoveru. Automa, 2007, roč. 13, č. 1, s. 65.

(ev)