Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Certifikované školicí středisko pro Profibus

Při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze bylo 1. září 2009 certifikováno školicí středisko pro komunikační systém Profibus (PITC – PI Training Centre). Katedra řídicí techniky se tak zapojila do sítě patnácti certifikovaných školicích středisek organizace Profibus & Profinet International (PI). V současné době má tento status jako jediná organizace v České republice a jedna ze dvou organizací ve střední a východní Evropě.
 
Jako PITC může katedra řídicí techniky poskytovat certifikované kurzy Certified Profibus Installer a Certified Profibus Engineer, které jsou součástí celosvětově uznávaného programu vzdělávání v oboru průmyslových komunikací, zaštítěného organizací PI. Po úspěšném dokončení získají absolventi kurzů mezinárodní certifikát. Ten je mezinárodními společnostmi často vyžadován jako důkaz znalostí a schopností správně pracovat s komunikačním systémem Profibus.
 
V uvedených kurzech se účastníci dozvědí, jaké jsou zásady správné instalace sítě Profibus, jak provádět diagnostiku komunikační sítě nebo zjišťovat odolnost proti vnějšímu rušení, jak uvádět zařízení do provozu nebo jak interpretovat jejich interní diagnostickou informaci.
 
Je známou skutečností, že většina chyb, které se vyskytují v průmyslových sítích, je způsobena chybami v instalaci nebo ve vedení kabeláže. Takové chyby se nemusí projevit hned, ale mohou se začít projevovat s určitým zpožděním po uvedení techniky do provozu nebo se mohou jejich následky objevovat „náhodně“ bez zjevné příčiny. Díky certifikovanému kurzu Certified Profibus Installer lze takovýmto problémům předejít hned při instalaci kabeláže a řídicího systému, což je vždy lepší, než je později řešit při uvádění do provozu, nebo dokonce až při plném provozu technologie. Lze tak díky bezchybnému a bezporuchovému provozu dosáhnout významných finančních úspor.
 
Certifikovaný kurz Certified Profibus Engineer poskytuje účastníkům detailní pohled na komunikaci Profibus-DP i Profibus-PA s využitím moderních diagnostických nástrojů a prostředků, nezávisle na konkrétním výrobci komunikační techniky. Podobně jako u předchozího kurzu jde o praktický kurz s velkým objemem samostatné práce, která se hodně podobá práci při řešení skutečných problémů v průmyslové praxi.
 
Oba kurzy splňují cíle organizace PI na výukový obsah. Certifikaci školicího střediska provedl pan Andrew Verwer z Velké Británie, jehož certifikovanými kurzy již prošly tisíce techniků a inženýrů z průmyslu po celém světě. Posudek tohoto odborníka o kvalitách školicího centra na katedře řídicí techniky a o schopnostech jeho lektorů je důkazem, že absolvování nabízených kurzů bude přínosné pro jejich absolventy podobně jako pro absolventy stejných kurzů poskytovaných jinými certifikovanými školicími středisky ve světě.
 
Více informací o činnosti Certifikovaného školicího střediska naleznou zájemci na webových stránkách http://centrum.profibus.cz.
Pavel Burget, FEL ČVUT v Praze
 

Obr. 1. Certifikaci školicího střediska provedl pan Andrew Verwer z Velké Británie (uprostřed)