Čerstvý vzduch a příjemné klima v obchodním centru Quadrio

Multifunkční obchodní centrum Quadrio nad stanicí metra Národní třída obohatilo centrum Prahy nejen o nákupní galerii, ale také o kanceláře a luxusní byty. Do souboru budov s půdorysem ve tvaru čtyřlístku (obr. 1) dodala společnost Siemens komplexní systém měření a regulace typu Desigo, který řídí a monitoruje systémy a zařízení starající se o vnitřní klima a je navázán také na vybrané zabezpečovací systémy. V garážích např. sleduje obsah nebezpečných plynů v ovzduší a zajišťuje potřebnou výměnu vzduchu. Desigo shromažďuje údaje z měřičů spotřeby energií i teplé a studené vody z celého centra Quadrio a vyhodnocuje je. Všechny byty jsou vybaveny systémem měření a regulace s unikátní funkcí (eko) – stisknutím jednoho tlačítka jsou všechny topné a chladicí systémy uvedeny do optimálního režimu spotřeby energií.

 

Desigo pro regulaci, řízení a monitorování všech technických zařízení

V komplexu Quadrio je použit pokročilý řídicí systém Desigo® kategorie DDC (Direct Digital Control) od společnosti Siemens, konkrétně typ Desigo PX, který splňuje všechny požadavky kladené na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov. Mezi přednosti tohoto systému patří rozšiřitelnost o další volně programovatelné procesní podstanice, široký sortiment ovládacích přístrojů a otevřenost ohledně připojení dalších systémů a zařízení jiných výrobců.
 
Funkce jednotlivých podstanic, strojoven a částí budovy jsou nezávislé – je-li u jedné z nich přerušen provoz nebo komunikace, ostatní pracují dále. Jednotlivé podstanice DDC využívají ke vzájemné komunikaci protokol BACnet. Řídicí a monitorovací centrály jsou napojeny na síť Ethernet a tím je umožněn zabezpečený přístup a kontrola celého systému i zvnějšku budovy.
 
Historická data je možné ukládat ve standardních formátech na server, aby k nim měl přístup libovolný určený účastník sítě. Systém umožňuje velmi flexibilně směrovat hlášení poruch nebo havarijních stavů – podle priorit a kompetence obsluhy mohou být zprávy přenášeny do zvolené stanice nebo do některé z tiskáren.
 
Systém umožňuje oddělit přístup k údajům pro jednotlivé části budovy, aby bylo možné rozdělit správu objektu mezi více společností.
 

Základní části systému měření a regulace v Rezidenci Quadrio

 

Hlavní budova

V hlavní budově jsou řízeny zdroje tepla a chladu, včetně distribuce příslušných médií do dalších částí komplexu. Je zde instalováno množství vzduchotechnických jednotek, konvektorů, radiátorů a tepelných clon. Řízení této části zajišťují podstanice DDC.
 

Kancelářské prostory

Každá kancelář je regulována vlastním regulátorem IRC řady Desigo RXB… Regulátory používají inteligentní elektroinstalaci KNX a upravují tepelnou pohodu v jednotlivých kancelářích. Informace o okamžitém stavu předávají regulátorům tepelných zdrojů, které pak zajišťují potřebné množství tepla. V závislosti na způsobu provozu místností lze přepínat mezi časovými programy komfort, standby a útlum. Výhodou je i možnost vazby na přítomnost osob – při delší nepřítomnosti, bez ohledu na časové programování, je vytápění místnosti převedeno do útlumového režimu. Obdobně je řízen i systém chlazení.
 

Bytové jednotky

Ve třinácti luxusních bytech požadované klima zajišťuje nejnovější systém společnosti Siemens (TRA) určený pro řízení jednotlivých místností. Je vybaven unikátní funkcí (eko) – stisknutím jednoho tlačítka na ovladači jsou všechny topné a chladicí systémy uvedeny do optimálního režimu spotřeby energií. V základní verzi tohoto řídicího systému je i přímá komunikace po sběrnicích BACnet/IP, KNX a DALI.
 

Komunikace po sběrnici M-Bus a KNX

Systém měření a regulace zajišťuje také sběr dat po sběrnici M-Bus z měřičů spotřeb tepla, teplé užitkové vody, studené vody a elektrické energie (zhruba 600 měřicích míst). Tato data jsou vyhodnocována. Prostřednictvím sběrnice KNX je v objektu rovněž monitorován stav vybraných jističů a stykačů v silnoproudých rozváděčích – v souhrnu jde přibližně o 560 monitorovaných stavů.
 

Úroveň centrálního řízení

Jako centrální řídicí stanice systému Desigo byl do objektu dodán datový a komunikační server, který spolu s monitorovacím systémem Desigo Insight tvoří řídicí a dispečerskou centrálu celého objektu. Instalovaná kapacita je asi 4 000 DB.
 
Datový a komunikační server zahrnuje tyto základní funkce systému:
 • řízení komunikace procesních podstanic,
 • zpracovávání dat z technických zařízení budovy v reálném čase,
 • uchovávání a zálohování vybraných provozních veličin,
 • monitorování stavu zařízení v reálném čase,
 • signalizace chyb, vyhodnocení alarmových a chybových hlášení,
 • přenos dat do monitorovacího systému Desigo Insight,
 • integrace a komunikace se systémy jiných výrobců.
Monitorovací systém Desigo Insight je objektově orientovaný software pro grafickou vizualizaci, monitorování a operátorské ovládání technických zařízení. Pracuje v prostředí operačního systému Windows 8. Mezi jeho charakteristické rysy patří:
 • grafická vizualizace procesu s detailním a velmi rychlým dynamickým zobrazováním,
 • dynamické grafické symboly (blikání nebo změny barev či tvarů podle stavu datového bodu),
 • funkce řízení přístupu – je možné zařadit až 256 různých kategorií a podle nich selektivně zpřístupnit zařízení přiřazením privilegií pomocí příslušných hesel,
 • přímá obsluha s použitím myši,
 • okna s rozbalovacími nabídkami (pop-up) přímo vedle zvolených grafických symbolů,
 • rychlé zobrazování,
 • grafická analýza trendu v reálném čase a vyhodnocování historických dat,
 • pomocné prostředky pro sestavování protokolů, manuální nebo automatické vyvolání a zobrazení,
 • archivace a editování historických dat pro účely obsluhy a údržby,
 • možnost parametrizovat, simulovat a testovat automatizované interakce v síti.
 •  

(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Z leteckého pohledu je patrné uspořádání obchodního centra Quadrio do tvaru čtyřlístku (zdroj: OC Quadrio

Obr. 2. Schéma všech funkcí systému Desigo pro řízení a monitorování technických zařízení budov