Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Cena Siemens za rok 2002

číslo 3/2003

Cena Siemens za rok 2002

Dne 29. ledna 2003 byla již popáté předána výroční Cena Siemens, kterou každoročně uděluje firma Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR (FPVŠ ČR), a to ve čtyřech kategoriích: cena za výzkum, cena za doktorskou práci, stipendijní podpora pro doktorandy a cena za diplomovou práci.

Obr. 1.

Cena Siemens je každoročně udílena za vynikající výsledky vědecké a výzkumné práce odborníkům z institucí sdružených ve FPVŠ ČR. Uděluje se v oborech výroba, přenos a rozvod energie, automatizační technika, telekomunikační technika, informační technika a technika ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci této v České republice ojedinělé akce bylo v dosavadních pěti ročnících oceněno více než sedmdesát prací. Udílení Ceny Siemens patří do dlouhodobé strategie firmy Siemens, která tímto způsobem podporuje vysoké školy a autory – studenty-doktorandy i pedagogy – nejvýznamnějších prací. Ve formě stipendií a finančních odměn jim firma Siemens věnuje v této soutěži každoročně 500 000 korun.

Předložené návrhy posoudila a Ceny Siemens za rok 2002 udělila odborná porota složená ze zástupců technických univerzit a firmy Siemens takto:

Cena za výzkum:

 • doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc., a doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.: Aktivní rezonátor.

Cena za doktorskou práci:

 • Ing. Milan Karpf, Ph.D.: Vliv šumu na segmentační kódování obrazu,
 • Ing. Aleš Vachala: Magnetické pole elektrických strojů,
 • Ing. Radek Vlach: Řízení ventilace elektrického spoje s využitím umělé inteligence.

Cena za diplomovou práci:

 • ing. Luděk Crha: Waveletová transformace implementovaná v FPGA,
 • Ing. Daniel Klír: Studium XUV a měkkého rentgenového záření v magnetických pinčích,
 • Ing. Jan Ludvík: Signal processing of sensor signals by using celluar neural networks,
 • Ing. Petr Šimoník: Návrh a realizace třífázového střídače s pomocnými rezonančními póly,
 • Ing. Miroslav Vlček: Metody zpracování grafických informací v inteligentním vozidle.

Stipendijní podpora pro doktorandy:

 • Ing. Pavel Kučera: Formální metody v průmyslové komunikaci,
 • Ing. Petr Pfeifer: Optimalizace linkového protokolu průmyslového distribuovaného systému (fieldbus) pro fyzické vrstvy s vysokou chybovostí,
 • Ing. Josef Strnadel: Analýza testovatelnosti číslicového obvodu popsaného na úrovni meziregistrových přenosů.

Slavnostní předání Cen Siemens za rok 2002 se již tradičně uskutečnilo v Betlémské kapli v Praze za účasti představitelů českých technických univerzit. Více informací lze nalézt na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz.
[Tisková zpráva Siemens s. r. o., 29. ledna 2003.]

(ed)

Inzerce zpět