Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Cena Siemens 2004

číslo 2/2005

Cena Siemens 2004

Ve čtvrtek 20. ledna 2005 byly v Betlémské kapli v Praze, reprezentativní prostoře ČVUT, vyhlášeny výsledky sedmého ročníku Ceny Siemens, každoročně udělované společností Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR. Cena Siemens je udělována za vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné práci odborníkům z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR. Uděluje se v oborech výroba, přenos a rozvod energie, automatizační technika, telekomunikační technika, informační technika a mechatronika, elektromagnetická kompatibilita, technika ve vztahu k životnímu prostředí, dopravní technika se zaměřením na kolejová vozidla, lékařská přístrojová technika a její použití a chemické postupy při výrobě osvětlovací techniky.

Odborná porota se rozhodla udělit pro rok 2004 po jedné ceně za výzkum a prestižní vědeckou publikaci, čtyři ceny za diplomovou práci, pět cen za doktorskou práci a dvě stipendijní podpory pro doktorandy. K oboru průmyslové automatizace mají mezi oceněnými vztah zejména diplomové práce Vestavěný systém na bázi webu pro automatizaci autora Ing. Pavla Kříže z VUT Brno a Projektový a testovací prostředek pro CANopen autora Ing. Michala Procházky z ČVUT Praha a dále doktorská práce Sériové rezonanční střídače pro použití v AC elektrických pohonech, jejímž autorem je Ing. Vladislav Damec, Ph.D., z VŠB-TU Ostrava.

Udílení Cen Siemens je součástí dlouhodobé strategie společnosti Siemens, která jejich prostřednictvím podporuje vysoké školy a nejvýznamnější práce jejich studentů a doktorandů. V dosavadních sedmi ročnících Ceny Siemens bylo oceněno 111 laureátů a ve formě stipendií i jednorázových finančních odměn byla rozdělena částka celkem 3,5 milionu korun.

Další informace zájemci naleznou na http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz

(ed)