Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Cena NAMUR za diplomové a doktorské práce

Německé sdružení dodavatelů a uživatelů automatizační techniky NAMUR (www.namur.de) vyhlásilo cenu za nejlepší diplomové a doktorské práce v oblasti automatického řízení procesů se zvláštním zřetelem na:
  • informatiku,
  • elektroinženýrství a projektování systémů automatického řízení,
  • měřicí a řídicí techniku,
  • procesní inženýrství.
Práce do soutěže mohou přihlásit vedoucí kateder specializovaných na danou oblast (nikoliv pouze z Německa). Přihláška musí obsahovat stručné shrnutí práce (přibližně dvě strany) a vyjádření vedoucího práce. Doporučuje se připojit seznam publikací v odborných nebo vědeckých časopisech. Adresa pro zaslání přihlášek je office@namur.de, uzávěrka přihlášek je 30. června 2010. Cena pro vybranou nejlepší diplomovou práci je 1 000 eur, pro doktorskou práci 2 000 eur.

(Bk)