Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Celokovové plováčkové průtokoměry – jistota, která nezklame

Potřebuje-li uživatel spolehlivě měřit průtok čistých kapalin nebo plynů, neměl by opomenout léty prověřené přístroje – plováčkové průtokoměry. Článek seznamuje čtenáře s vybranými současnými modely celokovových plováčkových průtokoměrů značky Krohne.
 
Přednosti celokovových plováčkových průtokoměrů Krohne
Použít celokovové plováčkové průtokoměry od firmy Krohne je výhodné zejména pro tyto jejich vlastnosti:
  • místní ukazování okamžitého průtoku bez nutnosti doplňkového napájení elektřinou (což je výhodné zejména při spouštění technologického zařízení, výpadku napájení nebo problémech s řídicím systémem),
  • spolehlivé měření průtoku čistých kapalin a plynů, a to i při malých průtocích, velkých tlacích a teplotách, a při vhodném
  • provedení agresivních kapalin i plynů,
  • vynikající poměr výkonnosti k ceně přístroje,
  • minimální a v celém měřicím rozsahu konstantní tlaková ztráta,
  • vynikající dlouhodobá stabilita metrologických parametrů a minimální požadavky na rovné úseky potrubí před a za průtokoměrem,
  • certifikáty a schválení k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, dostupná provedení hygienická i jiná pro speciální oblasti použití.
Z mnoha provedení celokovových plováčkových průtokoměrů vyráběných firmou Krohne jsou dále podrobněji popsány průtokoměry řady H250 a snímače malých průtoků řady DKxx.
 

Plováčkové průtokoměry H250

Nejčastěji používaným celokovovým plováčkovým průtokoměrem od firmy Krohne je přístroj typu H250 (obr. 1). Je použitelný k měření průtoku kapalin i plynů a celokovové provedení mu zajišťuje vynikající odolnost proti poškození. Poloha plováčku v měřicí trubici se magneticky přenáší přímo na ukazatel a okamžitý průtok lze číst na velké, dobře čitelné stupnici. Přístroj může být vybaven až dvěma výstupními mezními kontakty a dálkovým přenosem naměřených hodnot proudovou smyčkou 4 až 20 mA nebo přes rozhraní Profibus-PA. Na přání lze dodat kryt z korozivzdorné oceli umožňující přístroj použít v agresivním okolním prostředí. Průtokoměr má certifikaci SIL 2 a ATEX a je také schválen k použití v jaderné energetice.
 
Měřená tekutina může mít teplotu od –200 do + 300 °C. Horní mez měřicího rozsahu je v rozmezí od 10 do 120 000 l/h prokapaliny a od 0,7 do 600 m3/h pro plyny (přepočteno na vzduch o teplotě 20 °C a tlaku 1 013 hPa). Měřicí rozsah průtokoměrů je standardně 10 : 1 (na objednávku 100 : 1) při třídě přesnosti 1,6. Ve speciálním provedení jsou tyto průtokoměry vyráběny pro tlaky až 300 MPa. K dispozici je rovněž provedení s topným pláštěm pro ohřev měřicí trubicekapalinou nebo parou. K použití v potravinářském průmyslu a farmacii byla vyvinuta verze H250 Food (obr. 2). Přístroj lze použít k měření průtoku kapalin, plynů a syté páry. Jeho vnitřní povrch je leštěný a má drsnost Ra < 0,8 μm. Nemá mrtvé prostory, které nelze dokonale sanitovat, a splňuje nejpřísnější požadavky na hygienu. Má certifikát EHEDG a může být vybaven různými typy hygienických mechanických připojení.
 
Vysokoteplotní verze plováčkového průtokoměru H250/HT s odsazeným ukazatelem (obr. 3) je vhodná k měření průtoku kapalin a plynů s vysokou (nad 200 °C) nebo velmi nízkou teplotou (pod –20 °C) nebo všude tam, kde je potrubí s měřeným médiem třeba dokonale tepelně izolovat.
 
Pro měření průtoku agresivních kapalin a plynů vyrábí firma Krohne průtokoměry H250/Ceramic (obr. 4) s měřicí trubicí s výstelkou z keramiky nebo z PTFE a plováčkem z příslušně odpovídajícího materiálu.
 
Plováčkové průtokoměry H250H lze instalovat do vodorovného potrubí a průtokoměry H250U do potrubí s tokem média shora dolů. To je užitečné v případech, kdy nelze z jakýchkoliv důvodů použít klasickou verzi plováčkového průtokoměru H250 (tok zdola nahoru). Gravitační síla je u verzí H250U a H250H nahrazena silou pružiny (obr. 5).
 
Plováčkový průtokoměr H250 s ukazatelem M10 (obr. 6) je standardně vybaven displejem pro zobrazení okamžitého průtoku i součtového množství, má dva mezní kontakty, proudový a pulzní výstup a vstup pro dálkové nulování počítadla. K použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se dodává v provedení EEx d (pevný závěr).
 
Ukazatel typu M8 se pro plováčkové průtokoměry H250 vyrábí ve dvou verzích, a to M8M (ukazatel s ručičkou) a M8E (ukazatel se sloupcovým displejem a proudovým výstupem – viz obr. 7). Ukazatel typu M8 se používá zejména v případech, kdy uživatel požaduje minimální vnější rozměry průtokoměru.
 

Plováčkové průtokoměry pro malé průtoky DKxx

K měření malých průtoků kapalin i plynů jsou vhodné celokovové plováčkové průtokoměry řady DKxx s horní mezí měřicího rozsahu v rozmezí 1,6 až 160 l/h pro kapaliny a 16 až 4 800 l/h pro plyny. Měřicí rozsah těchto průtokoměrů je 10 : 1. Jde o zvlášť odolné přístoje s certifikáty ATEX a NEPSI, popř. FM.
 
Průtokoměry DK32 a DK34 (obr. 8) se vyznačují třídou přesnosti 4 a magnetickým přenosem polohy plováčku přímo na ukazatel. Nevyžadují napájení elektřinou. Mohou být vybaveny až dvěma mezními kontakty a jsou použitelné pro tlaky až do 13 MPa a v provedení bez regulačního ventilu (DK34) i pro tlaky větší. Mohou být vybaveny regulátory průtoku zajišťujícími konstantní průtok nezávisle na tlaku měřeného média.
 
Celokovové plováčkové průtokoměry DK37 se vyrábějí z korozivzdorné oceli, na přání pak z materiálu Hastelloy nebo Monel, popř. z titanu. Přístroje mají třídu přesnosti 2,5. Poloha plováčku je buď magneticky přenášena přímo na analogový ukazatel (mechanické provedení DK37/M8M bez napájení elektřinou) nebo zobrazována na displeji (elektronické provedení DK37/M8E – obr. 9). Mohou být vybaveny až dvěma mezními kontakty (provedení M8M) nebo proudovým výstupem 4 až 20 mA (dvouvodičové provedení M8E). Standardně mají vestavěný jehlový regulační ventil k nastavení požadovaného průtoku a mohou být vybaveny i membránovými regulátory průtoku.
 

Závěr

Pouze optimálně dimenzovaný a správně instalovaný plováčkový průtokoměr umožní svému uživateli dlouhodobě přesně a spolehlivě měřit průtok kapaliny nebo plynu, bez poruch průtokoměru a bez nutnosti jeho údržby.
 
Celokovové plováčkové průtokoměry od firmy Krohne tvoří ucelenou řadu přístrojů, které svými vlastnostmi uspokojí jakékoliv požadavky zákazníků na měření průtoku plováčkovými průtokoměry v průmyslu. Jsou vhodné jak pro běžné měřicí úlohy, tak i pro speciální případy s velkými tlaky, extrémními teplotami, agresivními médii apod. Spolu s plováčkovým průtokoměrem značky Krohne získává uživatel přístup k technické podpoře a dokonalému servisu od renomovaného světového výrobce – firmy Krohne.
 
Prodej, záruční i pozáruční servis a kalibraci přístrojů značky Krohne v České republice zajišťuje společnost Krohne CZ, spol. s r. o. Její specialisté v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě jsou připraveni pomoci s výběrem optimálního průtokoměru – nejen plováčkového – pro jakoukoliv úlohu měření průtoku.
Petr Komp,
Krohne CZ, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Celokovový plováčkový průtokoměr H250 M9
Obr. 2. Částečný řez průtokoměrem H250 Food
Obr. 3. Plováčkový průtokoměr H250 HT pro extrémní teploty média
Obr. 4. Plováčkový průtokoměr H250/Ceramic s keramickou výstelkou
Obr. 5. Plováčkový průtokoměr H250H pro horizontální montáž (vlevo) a H250U pro tok média shora dolů (vpravo)
Obr. 6. Plováčkový průtokoměr H250 M10
Obr. 7. Plováčkové průtokoměry H250/M8M (vlevo) a H250/M8E (vpravo)
Obr. 8. Plováčkové průtokoměry pro malé průtoky DK32 (vlevo) a DK34 (vpravo)
Obr. 9. Korozivzdorné plováčkové průtokoměry pro malé průtoky DK37/M8M (vlevo) a DK37/M8E (vpravo)