Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

CEITEC se podílí na jednom z největších evropských výzkumných projektů

Výzkumná skupina Kybernetika pro materiálové vědy, působící ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC, byla díky svým výsledkům přizvána ke spolupráci na projektu EMC2, zaměřeném na zlepšování výkonu a efektivity vestavných systémů v automobilovém odvětví, ve výrobních provozech, při zavádění internetu věcí, ve zdravotnictví či v leteckém a kosmickém průmyslu. EMC2 je jeden z nejdůležitějších projektů Evropské unie v posledních několika letech – na výzkumu v rozsahu 770 člověkoroků s rozpočtem ve výši 94 milionů eur se má podílet 99 partnerů z devatenácti zemí.

 
Pod termínem vestavné systémy je možné si představit např. bankomat, autopilot, ale stejně tak i pračku, myčku nádobí nebo třeba televizi. Zjednodušeně řečeno, jde o jednoúčelový systém, v němž je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá. Vzhledem k tomu, že vestavné systémy jsou určeny pro konkrétní použití, je cílem expertů v EMC2 jejich optimalizace pro danou aplikaci a tak snížení ceny celého výrobku při současném zvýšení užitné hodnoty, spolehlivosti a zejména bezpečnosti.
 
„Byli jsme pověřeni vedením jednoho subprojektu, kde VUT v Brně řeší oblast počítačového vidění pro bezpečnostní i průmyslové aplikace. V rámci projektu EMC2 kromě týmu z Fakulty informačních technologií z VUT v Brně spolupracujeme zejména s německými a rakouskými partnery, ale i se společnostmi z Dánska a dalších zemí EU,“ vysvětluje Pavel Václavek, vedoucí výzkumné skupiny z CEITEC VUT. Jeho tým se ve spolupráci s největším světovým producentem testovacích zařízení pro pohony pro automobily (AVL Rakousko) nebo výrobcem řídicích systémů pro speciální pohony (Danfoss Dánsko) zaměřuje na zvýšení bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti pohonů. Jako příklad bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti je možné uvést sadu vývojových opatření, která zabezpečí např. nouzový provoz pohonu při nenadálé poruše některé jeho části, přičemž při selhání nesmí být ohroženy ostatní části systému a lidé. Zatímco osobní automobil může mít v současnosti až osmdesát řídicích systémů, vědci zapojení do projektu vyvíjejí a navrhují pro obecné použití řešení, které by výrazně minimalizovalo jejich počet. Sníží se tak výrobní náklady, zefektivní se fungování, zvýší se bezpečnost zařízení a rovněž klesne zátěž životního prostředí.
 
Jako celek je projekt EMC2, jehož výsledky sleduje a z významné části i financuje Evropská unie, rozdělen na dvanáct menších subprojektů. Šest z nich je zaměřeno na vývoj nových technologií, druhá polovina na jejich použitelnost. „Účast na projektech typu EMC2 je cestou, jak se zapojit do mezinárodní vědecké komunity a vybudovat si tak pevné postavení a účast v dalších výzkumných projektech, což je klíč k budoucí udržitelnosti v současnosti tolik diskutovaných vědecko-výzkumných center a budoucí prosperitě nejen české vědy, ale i průmyslu,“ zdůraznil Markus Dettenhofer, ředitel institutu CEITEC.
 

Projekt EMC2

Zkratka projektu (E)mbedded (M)ulti-Core systems for (M)ixed (C)riticality applications in dynamic and changeable real-time environments, EMCMC, tedy EMC2 neboli EMC2, je současně vtipnou fyzikální hříčkou, protože rovnice E = mc2, popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity, patří mezi nejslavnější rovnice všech dob; znají ji i lidé, kteří se o vědu jinak nezajímají.
 

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrum vědecké excelentnosti v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. Vznikl ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet centra je 5,246 miliardy korun.
(ed)
 
Obr. 1. VIII. hospodářská diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory
 
Tab. 1. Projekt EMC2v kostce
Rozsah výzkumných prací 770 člověkoroků
Rozpočet 94 milionů eur
Počet partnerů 99 partnerů z 19 zemí
Mezinárodní koordinátor projektu Infineon Technologies AG, Německo
Národní koordinátor projektu pro ČR VUT v Brně, Středoevropský technologický institut – CEITEC
Další účastníci z ČR Freescale Polovodiče Česká republika, s. r. o.; SYSGO, s. r. o.; IMA, s. r. o.; AV ČR ÚTIA
Financování ARTEMIS Industrial Association prostřednictvím ARTEMIS Joint Undertaking z prostředků EU
Spolufinancování národní rozpočty členských zemí EU (za ČR MŠMT)
Další informace www.artemis-emc2.eu/