Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Časomíra trochu jinak

Časomíra je zařízení, které nechybí v žádné sportovní hale ani ve větší školní tělocvičně. Její použití by mělo být všestranné tak, aby vyhovovalo potřebám všech sportů, které jsou v tělocvičném zařízení provozovány. V tělocvičně SPŠ Zlín (www.spszl.cz) byla donedávna využívána časomíra, která zde byla umístěna již v době stavby školy, tedy před zhruba 40 lety. K zobrazování byly zvoleny žárovky a propojení s ovládacím pultem vedlo kanálem pod palubovou podlahou. Toto zastaralé, již nefunkční zařízení bylo nutné nahradit novým. Vedení školy stálo před rozhodnutím, zda zakoupit novou celou časomíru za cenu minimálně 150 000 korun, nebo zhotovit časomíru vlastní konstrukce, která by fungovala jako univerzální ukazatel pro všechny sporty v tělocvičně provozované.

Při svépomocném řešení byla uvažována možnost vytvořit elektronický systém se zobrazováním na displejích LED a s ovládáním prostřednictvím jednočipového mikropočítače. V době počítačů s možností projekce obrazu ale existuje další možnost – televizor s úhlopříčkou alespoň 150 cm použitý jako zobrazovací zařízení k počítači. Finanční náklady na toto zařízení jsou jednoznačně nejnižší. Celkové výdaje za zakoupení televizoru, notebooku a ochranného skla jsou asi 50 000 korun. Zařízení navíc umožňuje videoprojekce z tréninků a zápasů s možností využít je k jejich rozboru i k uvádění reklam. Lze je využívat i při různých akcích k propagaci školy. Řešiteli byli učitelé odborných předmětů SPŠ Zlín, na řešení se podíleli i studenti.

Časomíra byla realizována v prostředí ControlWeb (Moravské přístroje a. s.) a splňuje všechny požadavky zadání. Pomocí „horkých kláves“ F1 až F4 se přepínají obrazovky pro následující sporty: odbíjenou, házenou, košíkovou a tenis. Jednotlivé prvky obrazovky se ovládají pomocí levého (LT) a pravého tlačítka (PT) myši. V dalším textu je jako příklad popsáno prostředí pro házenou (obr. 1).

Uprostřed obrazovky je umístěn panel pro zobrazování hrací doby. Čítání probíhá po sekundách a lze zvolit, zda má být čas počítán vzestupně nebo sestupně. Zadat lze i maximální délku hrací doby; po jejím dosažení se spustí siréna. V levé a pravé horní části obrazovky jsou zobrazovány hodnoty skóre. Na bílé plochy po stranách je možné zapisovat názvy hrajících týmů. V dolní části obrazovky se po stranách zadávají jména vyloučených hráčů. Po odečtu dvou minut se číslo hráče vymaže. Časomíra také umožňuje nastavit „Time Out“. Číslice uprostřed obrazovky jsou určeeny k nastavení čísla poločasu.

Časomíra již byla do tělocvičny nainstalována a v současné době je ověřována její činnost v provozu. Již po krátké době používání je zřejmé, že popsané zařízení bylo nejlepší volbou z uvažovaných možností. 

Ing. Josef Kovář, (kovar@spszl.cz)

Obr. 1. Zobrazení časomíry pro házenou