Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

CANopen Plug-fest testoval PLC od firmy Siemens

Plug-fest je akce, během níž členové sdru­žení CiA (CAN in Automation) testují připo­jení svých zařízení prostřednictvím komuni­kačních karet k vybraným řídicím systémům. Osmého října 2009 si na svém setkání v No­rimberku, kterého se zúčastnili zástupci fi­rem Bernecker & Rainer, Faulhaber, Syste­me Helmholz, Joucomatic, Schneider Toshiba Inverter a Wachendorff, vybrali pro testová­ní PLC od firmy Siemens vybavená přísluš­nými komunikačními kartami pro CANopen. Během testování zatěžovali připojená zaříze­ní silným komunikačním provozem. Většina zařízení v testu uspěla bez větších problémů a moduly I/O, měniče frekvence, regulátory pohonů a jednotky HMI si vyměňovaly ob­jekty PDO (Process Data Object) s připoje­nými PLC obousměrně, tedy v režimu vysí­lání i příjmu. Zajímavé je, že rozhraní CA­Nopen master v PLC Siemens podporují jak funkci node/life guarding, tak i funkci heart­beat.

(Bk)