Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

CANopen a IEC 61499

Nezisková organizace CAN in Automation (CiA) ustavila zájmovou skupinu CANopen SIG (Special Interest Group) s označením IEC 61499. Úkolem skupiny je sestavit rámcovou specifikaci upravující způsob zavedení systémů s protokolem CANopen do vývojového prostředí podle normy IEC 61499. Odborníci z firem Epis, Isagraph, NXP Control a Weidmüller se na ustavující schůzce skupiny dohodli, že vůbec první návrh připraví do veletrhu SPS/IPC/Drives 2011. Záměrem je nabídnout cestu k migraci řídicích programů z prostředí decentralizovaných řídicích systémů podle normy IEC 61131 do prostředí distribuovaných řídicích systémů (DCS), kde se používají funkční bloky podle IEC 61499.
 
Existují základní a složené funkční bloky. Složený funkční blok v sobě obsahuje další složené anebo základní funkční bloky. V základním funkčním bloku jsou obsaženy algoritmy a posloupnost jejich provádění. Každý funkční blok má vstupy a výstupy jak pro události, tak i pro data. Příchodem události na vstup základního funkčního bloku se spustí algoritmus, který z dat na vstupu vytvoří nová data na výstupu. S ukončením činnosti algoritmu se na výstupu generuje událost, která může být vstupní událostí pro následující blok.
 
Standard CANopen zahrnuje protokol aplikační vrstvy (EN 50325-4) a specifikace profilů zařízení určující seznamy jejich parametrů (provozní a konfigurační údaje, diagnostické informace). Jeho základem je protokol CAN podle normy ISO 11898. Protokoly CAN i CANopen jsou vhodné pro systémy typu DCS.
 
Zájemci o spolupráci v rámci SIG IEC 61499 mohou kontaktovat vedení CiA (headquarters@can-cia.org).
 
[Tisková zpráva CiA, 12. července 2011.]

(sk)