Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

CAN/J1939 Product Guide 2010

Organizace CAN in Automation (CiA) vydala katalog s názvem CAN/J1939 Product Guide 2010, obsahující uspořádané informace o produktech pro obě příbuzné komunikační sběrnice, CAN a J1939. Katalog je dostupný na webové stránce CiA (www.can-cia.org) a popř. také na CD-ROM. Produkty a služby jsou v katalogu setříděny podle svého názvu, kategorie produktu a jména výrobce. V části J1939 jsou všechna zařízení v katalogu navíc zatříděna podle odvětví průmyslu, v nichž se používají. Informace o produktu obsahuje v obou částech katalogu vždy foto, popisující text a detaily kontaktního spojení. V obou verzích, webové i na CD-ROM, mohou uživatelé snadno přecházet mezi oběma částmi katalogu pouhým kliknutím na příslušné logo umístěné na každé jednotlivé stránce v obou částech. Katalog CAN/J1939 Product Guide 2010 na CD-ROM bude distribuován členům organizace CiA a na požádání i ostatním zájemcům poštou, a to zdarma (kontakt: headquarters@can-cia.org). K dispozici bude také na seminářích pořádaných organizací CiA a v jejích stáncích na výstavách a veletrzích.
[CiA, 14. září 2010.]

(sk)