Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

CAN FD – novinky a první dojmy

Na konci října 2014 se v Norimberku uskutečnila konference uživatelů a skupiny vývojářů CAN in automation (CiA; www.can-cia.org). Byla zde testována nová verze této sběrnice, CAN FD (Flexible Data-Rate). CAN FD vylepšuje standardní protokol sběrnice CAN v linkové vrstvě možností zvýšit rychlost komunikace v datové fázi na 15 Mb/s. Celý experiment spočíval v propojení zařízení od celkem čtrnácti firem pomocí této sběrnice a následném ověření parametrů komunikace. Mezi produkty byly mimo jiné mikropočítače (Infineon Renesas, Spansion a STM) a součástky FPGA (Bosch, ESD, IXXat/HMS, Kvaser, National Intruments, Peak, Daimler, Volkswagen). Ve fázi arbitráže komunikace probíhala rychlostí 500 kb/s, v datové fázi se rychlost pohybovala od 1 až k 10 Mb/s. Během celého pokusu nebyly detekovány žádné chybové rámce, a to ani při 100% zatížení sběrnice přenosovou rychlostí 5 Mb/s po dobu několika hodin. Všechna data byla měřena pasivním sběrnicovým analyzátorem firmy LeCroy. Podobný test organizace CiA uskuteční během tohoto roku ve Spojených státech a v Japonsku.

 
Organizace CiA v nedávné době také spustila ve spolupráci s firmou SAE (Society of Automotive Engineers) novou vývojovou skupinu Komerční vozidla (Commercial Vehicles), která bude nadále rozvíjet aplikační vrstvu sběrnice CAN FD s využitím zejména pro nákladní vozy a autobusy.
 
Během tohoto roku bude organizace CiA pořádat v různých německých městech akce s názvem CAN FD Tech Days, v rámci nichž budou probíhat semináře CAN/CAN FD Training týkající se této sběrnice. Akce jsou určeny jak pro pracovníky vývoje, kteří nemají mnoho zkušeností se sběrnicí CAN, tak i pro ostatní uživatele, kteří se zajímají o možnosti využití a limity CAN FD. Nejbližší akce, kde bude sběrnice CAN FD prezentována širší odborné veřejnosti, je patnáctá mezinárodní konference CAN ve Vídni (27. až 28. října 2015).
 
Protokol CAN FD je standardizován mezinárodní společností ISO jako norma ISO 11898-1. Standard vysokorychlostní komunikace prostřednictvím sběrnice CAN je definován normou ISO 11898-2. Dále odborníci pracují na rozšíření protokolu transportní vrstvy sběrnice CAN normou ISO 1576-2 tak, aby podporovala větší datové rámce (do velikosti až 64 bajtů). Chystá se také rozšíření aplikační vrstvy s názvem CANopen+, kde bude zvětšena kapacita objektů SDO a PDO v protokolech z původních 8 na 64 bajtů.
(jč)