Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Budoucnost strojového vidění je v univerzálních systémech

číslo 8-9/2002

Budoucnost strojového vidění je v univerzálních systémech

Hlavní uživatele systémů pro strojové zpracování obrazové informace – podniky polovodičového a elektronického průmyslu – postihla zvlášť tvrdě ekonomická stagnace v roce 2001. S nimi utrpělo i celé odvětví strojového vidění v průmyslu. Podle poslední studie zpracované ARC Advisory Group se však růst odvětví vrací a očekává se, že obrat na celosvětovém trhu se systémy strojového vidění určenými pro všeobecné použití ve výrobních odvětvích v příštích pěti letech meziročně poroste o 8,9 % [Shah, H. et al.: General-Purpose Machine Vision for Manufacturing Industries Worldwide Outlook, Market Analysis & Forecast through 2006. ARC Advisory Group, June 2002, www.arcweb.com]. Obrat na tomto trhu, který v roce 2001 činil 860 mil. USD, by měl v roce 2006 překročit hranici 1,3 mild. USD, jak studie spolu s dalšími detaily dále uvádí (obr. 1).

Obr. 1.

Příklon k dodavatelským řešením
Koncoví výrobci strojů a zařízení, kteří si kdysi konstruovali své vlastní systémy strojového vidění, začínají nyní dávat přednost řešením založeným na univerzálních systémech (General-Purpose Machine Vision – GPMV). Rychlý pokrok v mnoha souvisejících oblastech zapříčinil, že cesta vlastního vývoje špičkových systémů strojového vidění je pro koncové výrobce v praxi již neschůdná. Faktory podporujícími růst obratu na trhu se systémy GPMV budou, podle studie, dále klesající ceny zařízení a systémů, nabídka nových modelů s jednodušší obsluhou a rostoucí složitost aplikací. Systémy GPMV tak budou napříště moci nabídnout výrazně nižší celkové náklady na vlastnictví než systémy vyvinuté individuálně.

Rozšiřující se spektrum aplikací
Výrobci ve všech odvětvích se snaží snížit výrobní náklady, omezit zmetkovitost, racionálně spravovat zásoby, sbírat větší objemy dat z výroby apod. s cílem ekonomicky efektivně vyrábět výrobky setrvalé kvality. Protože zjistili, že řešení na bázi GPMV jsou k dosažení uvedeného cíle velmi dobrým nástrojem, je téměř jisté, že tyto systémy mají o budoucnost posta-ráno.

Rychle klesající ceny systémů GPMV i přijatelné náklady na jejich implementaci jsou rovněž silným stimulem pro potenciální uživatele. Inteligentní kamery a senzory obrazu jsou nyní dostupné za přijatelné ceny a nacházejí uplatnění v mnoha nových aplikacích. K jejich šíření přispívají i pokročilé schopnosti komunikace vlastní jednoduchým i těm nejvýkonnějším systémům GPMV.

Zatímco se růst výdajů na systémy strojového vidění v dosud vedoucích odvětvích zpomalil, v budoucnosti potáhnou trh vzhůru ta mnohá odvětví, která si tuto techniku začala teprve osvojovat. Významné zakázky lze v tomto směru v příštích pěti letech očekávat v potravinářství a od výrobců nápojů, léčiv a kosmetiky.

Tlak na dodavatele
Ne všichni dodavatelé však dokážou z očekávaného růstu obratu na trhu těžit. Podmínkami úspěchu budou pohotovost, znalost klíčových činitelů ovlivňujících trh a vhodné podnikatelské strategie.

Dodavatelé systémů GPMV, kteří nabídnou řešení i pro omezené okruhy specifických zákazníků, se tím dostanou na tradiční území mnoha malých dodavatelů. Ti navíc mohou jen stěží financovat nezbytný další vývoj této dynamické a rychle se vyvíjející techniky. Výsledkem bude slučování dosavadních mnoha malých dodavatelů s velkými, popř. jejich přechod do role integrátorů systémů.

V uvedené studii ARC lze nalézt podrobnou diskusi o trhu se systémy strojového vidění, co se týče jeho velikosti, segmentace, analýzy a předpovědi chování, a základní informace o struktuře tohoto odvětví průmyslu a hlavních dodavatelích. Jako doplněk souhrnu kvantitativních údajů doporučují autoři dodavatelům systémů strojového vidění tyto čtyři hlavní strategie:

  • vytvořte aliance umožňující globální expanzi,
  • učiňte strojové vidění součástí řízení výtěžnosti výrobních procesů,
  • přeměňte současné výrobce v budoucí uživatele,
  • poskytněte snadnou integraci strojového vidění do celopodnikového systému.

Že strojové vidění má pro automatizaci význam skutečně celosvětový, potvrzuje i jeho volba za zdůrazněné téma letošního ročníku předního světového veletrhu elektrické a elektronické automatizační techniky SPS/IPC/Drives 2002 (Norimberk, 26. až 28. listopadu 2002).

Literatura:

[1] Brisk Grow Expected for General-Purpose Machine Vision Market [on-line]. Poslední úpravy 10. července 2002 [cit. 15. července 2002]. http://www.arcweb.com/arcweb/newsmag/auto63_gpmv.asp

[2] Tiskové materiály SPS/IPC/Drives 2002. Praha, květen 2002.

(sk)

Inzerce zpět