Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Budoucnost robotiky je v přímé spolupráci mezi člověkem a robotem

Přímá spolupráce člověka a robotu otevírá nové cesty v robotice a automatizaci. „Použití robotů jako výrobních asistentů činí výrobu tak flexibilní jako nikdy předtím a umožňuje vytvářet nové výrobní koncepce,“ prohlašuje Manfred Gundel, obchodní ředitel firmy KUKA Roboter.

 
Proto také konstruktéři společnosti KUKA vytvořili lehký robot LBR iiwa (Leichtbaurobot – Intelligent Industrial Work Assistant), který umí reagovat na vnější podněty tak, aby mohl bez nebezpečí spolupracovat s lidmi (obr. 1). Robot LBR iiwa se sedmi osami má podobné schopnosti jako lidská paže. Lehká, ale pevná hliníková konstrukce obsahuje pohony, převodovky, snímače i potřebnou řídicí a výkonovou elektroniku. Integrované snímače propůjčují robotu jemnou citlivost: robot je vybaven spolehlivým systémem pro detekci kolizí (obr. 2) a snímači momentů ve všech sedmi osách. Robot může používat jednoduché nástroje a fungovat jako „třetí ruka“ pracovníka. S lidskou obsluhou může robot spolupracovat přímo, bez ochranného plotu nebo jiné bariéry. Řídicí systém s mobilním operátorským panelem umožňuje, aby se robot požadované akce s podporou lidské obsluhy naučil velmi snadno a rychle.
 
Použití průmyslového robotu, který není „uvězněn“ v ochranné kleci, ale může přímo spolupracovat s člověkem, zcela mění koncepci návrhu robotických pracovišť. Změna se netýká jen vlastního robotu, ale celého pracoviště. Společnost KUKA proto vytváří obsáhlou databázi komponent a periferií, které jsou vhodné pro pracoviště s přímou spoluprací člověka a robotu. Databáze pomůže vytvářet bezpečná a hospodárná robotická pracoviště nové koncepce.
 
Robot LBR iiwa je dodáván ve dvou velikostech, s nosností 7 nebo 14 kg.
 
Hlavní přednosti robotů LBR iiwa lze shrnout do těchto bodů:
  • robot je vhodný pro týmovou spolupráci s člověkem: člověk vykoná akci a robot na ni reaguje,
  • robot se dokáže učit tím, že se nechá vést lidskou obsluhou,
  • robot chrání člověka – robot a člověk se mohou dotknout, ale neublíží si,
  • robot je snadno přenosný, přestavba nebo stěhování pracoviště nejsou žádný problém,
  • robot dokáže vykonávat i velmi jemné montážní operace,
  • robot je velmi obratný, protože jeho konstrukce se sedmi osami je inspirována lidskou paží,
  • robot je energeticky úsporný, protože využívá špičkové pohony a odlehčenou hliníkovou konstrukci.
 
Lehké roboty LBR iiwa byly poprvé představeny loni na veletrhu Hannover Messe a prezentace možností jejich využití v praxi budou jedním z lákadel expozice společnosti KUKA na veletrhu Automatica, který se bude konat od 3. do 6. června 2014 v Mnichově. V České republice bude roboty možné zhlédnout na MSV v Brně od 29. 9. do 3. 10. 2014.
(KUKA Roboter)
 
 
Obr. 1. Přímá spolupráce robotu LBR iiwa s člověkem
Obr. 2. Systém pro detekci kolizí spolehlivě chrání obsluhu před zraněním a robot před poškozením