Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Budoucnost automatizace podle B&R

Strojové vidění, moderní transportní systémy, prediktivní údržba a špičková automatizační technika byly hlavní náplní letošního B&R Innovation Day v zámku Valeč u Třebíče. 

České zastoupení B&R, divize robotiky a diskrétní automatizace ABB, se každý rok snaží svůj „den inovací“ něčím ozvláštnit. Letos si každý účastník mohl sám sestavit svůj individuální program. Probíhalo souběžně šest přednášek v šesti přednáškových boxech a každý si mohl vybrat, co jej zajímá, nebo diskutovat se zástupci B&R a kolegy z ostatních firem v přísálí. „Chceme, aby naši zákazníci spolu mluvili a vyměňovali si své zkušenosti,“ uvádí Tomáš Prchal z brněnského B&R.

V přednáškových boxech se hovořilo o trendech v automatizaci, nových produktech od B&R, inovacích stávajících produktů a nových funkcích softwaru. Slovo dostaly i firmy, které implementují techniku B&R v průmyslu. Velmi se líbila přednáška společnosti PEG o rekonstrukci řídicího sytému lanovky na Petřín v Praze. Na své si přišli všichni, od ředitelů firem přes projektanty až po programátory řídicí techniky.

Velký prostor věnovala B&R strojovému vidění, konkrétně tzv. chytrým kamerám, které letos integruje do své nabídky. Kamery a osvětlovače scény dokonale spolupracují s řídicím systémem a mají funkce pro zpracování obrazu. Hodně se diskutovalo také o transportních systémech ACOPOStrak, postavených na základě dlouhého lineárního motoru. Tyto mechatronické prvky zásadně mění konstrukci strojů, a to především ve strojích pro balení, plnění nebo montáž.

Mimo představování novinek a zkušeností z referencí posluchače zaujaly i úvodní přednášky, reagující na současný stav automatizace a komunikace. Především se jednalo o využívání standardů OPC UA a TSN u sítí a komunikací, příkladech architektury edge computing a zkušenostech s modelováním pracovišť, počítaje v to zasazení robotů do existující linky a programování robotu mimo tuto linku, včetně synchronizace s jejím taktem. Tento postup umožňují aplikace virtuální reality, kdy je stávající výrobní linka naskenována a všechny následné vývojové operace probíhají na modelu právě s využitím VR.

Několikrát bylo zdůrazněno, že pro využití technických prostředků a možností, jež jsou k dispozici, je nutné budovat multidisciplinární týmy, které umožní efektivní spolupráci mezi technology, programátory, specialisty na umělou inteligenci, odborníky na komunikace a databázové systémy. Tvorba řídicích algoritmů představuje u sehraných týmů cestu do technické budoucnosti a konkurenční výhodu. Jen tak lze úspěšně vyřešit jeden z největších problémů: hledání zdroje chyb, když něco nefunguje.

Renesanční zámek ve Valči a přilehlý hotelový komplex poskytly nové podobě B&R Innovation Day velmi stylový rámec a dovolily posluchačům diskutovat nejen v sále, ale i v mnoha dalších prostorách hotelu i samotného zámku.

(B&R)

Obr. 1. B&R Innovation Day v zámku Valeč u Třebíče