Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Budeme ovládat počítač pouhou myšlenkou?

Spolupráce mezi člověkem a počítačem bez použití klávesnice nebo myši je snem mnoha fantastů. Díky výsledkům, ke kterým dospěli výzkumníci z berlínské Technické univerzity a odborníci ze společnosti Siemens, se tento sen začíná pomalu naplňovat. Svůj výzkum založili na sledování aktivit mozku a na použití „oční“ kamery, která sleduje a zaznamenává veškeré pohyby očí uživatele.
 
Systém je schopen rozeznat aktivitu určitých částí mozku uživatele. Dále přesně analyzuje, kam se na obrazovce dívá. Z pohledu uživatele to vypadá tak, že se zaměří na určitý bod na obrazovce, třeba na ovládací tlačítko. Oční kamera okamžitě zaznamená, že se tak stalo. Uživatel se poté soustředí na předem daný myšlenkový příkaz, např. na stisknutí tlačítka. Systém identifikuje aktivitu v příslušné části mozku. Propojí oba vstupy a stiskne požadované tlačítko.
 
Odborníci konali různé druhy pokusů (obr. 1). Jedním z nich byl test určení správného textu. V kruhu jsou zobrazeny různé kombinace písmen. Uživatel má potvrdit tu kombinaci, která se shoduje s textem uprostřed. V dalších pokusech se uživatelé snaží např. přesně zaměřit barevné body. V tomto případě je oční kamera umístěna přímo pod monitorem.
 
I přes velké pokroky je výzkum teprve v počátcích a vědce čeká ještě velmi dlouhá cesta ke komerčnímu využití takovéhoto systému. Sledovat aktivitu mozku totiž není vůbec snadné. Jednak je třeba velké množství elektrod, které jsou za použití vodivého gelu připojeny přímo na pokožku hlavy uživatele. Především je ale nutné správně určit a nastavit význam jednotlivých signálů, což je velmi náročné. Výzkumníci se proto zaměřují zejména na přesnou a jednoduchou kalibraci signálu. Slibně pokračuje také vývoj miniaturní suché elektrody, která bude se systémem místo drátů propojena rádiovým signálem.
 
Oblasti využití jsou široké. Největší zájem má už nyní herní průmysl, protože by mohl nabídnout počítačové hry ovládané pouhými myšlenkami. Velkým přínosem by toto řešení bylo pro tělesně postižené pacienty. Předpokládá se ale, že se stanou běžnou součástí života.
(ed)
 
Obr. 1. Pro sledování aktivity mozku je nutné připevnit velké množství elektrod přímo na pokožku hlavy za použití vodivého gelu