Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Brožura Global Machine Vision Interface Standards ke stažení

Na stránkách sdružení EMVA (European Machine Vision Association; www.emva.org) je ke stažení brožura Global Machine Vision Interface Standards. Brožura je výsledkem spolupráce tří předních asociací působících v oblasti strojo­vého vidění: severoamerické AIA, japonské JIIA a evropské EMVA, a jejich členů. Představuje současné standardy roz­hraní používaných v systémech strojového vidění pro pře­nos obrazových dat, včetně detailních specifikací jejich hard­waru i softwaru. V brožuře čtenáři najdou také srovnávací tabulku, která může být použita při výběru nejvhodnějšího rozhraní pro danou úlohu. V brožuře jsou popsány hardwa­rové standardy Camera Link, Camera Link HS, GigE Visi­on, USB3 Vision a CoaXPress a softwarové standardy Ge­nICam a IIDC2. Brožuru napsali autoři ze standardizačních komisí a pracovních skupin jednotlivých asociací. Cílovou skupinou jsou inženýrské firmy a koncoví uživatelé systé­mů strojového vidění.

(Bk)