Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Britští tradicionalisté v EU zvítězili

Je všeobecně známo, jaké problémy přináší používání anglosaských jednotek paralelně s jednotkami metrické soustavy SI. Nejde jen o náklady spojené s nutností respektovat dvojí soustavu jednotek při technických výpočtech a konstrukčních pracích, ale i o možné ohrožení zdraví a životů vlivem konstrukčních chyb nebo špatné interpretace měřeného údaje (blíže viz článek Macháč, J. – Jakeš,
B.: Otázky správnosti měření v praxi III: nekompatibilita některých používaných jednotek. Automa, 2007, č. 3, s. 82–83, dostupné na http://automa.cz/automa/2007/au030782.htm).
Státy, kde se anglosaské jednotky jako libry, palce atd. stále používají, se proto vesměs snaží přejít na metrickou soustavu. Tyto snahy však narážejí na tuhý odpor těch, kteří nechtějí měnit své zvyky a anglosaské „imperiální“ jednotky považují za svůj národní poklad.
V Evropské unii bylo přijato nařízení 80/181/EEC, které stanovuje metrické jednotky jako jediné možné. Současně vymezuje přechodné období do konce roku 2009. Během tohoto období je povoleno používat kromě jednotek SI i jednotky anglosaské. Počítá se přitom s tím, že některé tradiční jednotky, jako např. pinty pro nápoje nebo míle pro měření vzdáleností a rychlosti v dopravě, zůstanou ve Velké Británii a v Irsku zachovány i po roce 2009.
Evropská komise na zasedání 11. září 2007 platnost této směrnice pozastavila, a používání anglosaských jednotek tak bude povoleno v plném rozsahu i po roce 2009.
Jak řekl viceprezident Evropské komise Günter Verheugen, důvodem k tomuto kroku byly „ohledy na kulturu a tradice Velké Británie“. Podle něho neexistuje dobrý důvod, proč by se imperiální jednotky nemohly používat i nadále.
Pozastavení platnosti nařízení 80/181/EEC přivítali i američtí průmyslníci a obchodníci. Například prezident amerického sdružení NEMA (National Electrical Manufacturers Association) řekl: „Elektrotechnický průmysl USA v podstatě není proti metrickému systému. Ovšem základní rozdíly mezi výstavbou elektrické infrastruktury v Evropě a Severní Americe činí povinné použití (na rozdíl od nepovinného) pouze metrického systému neproveditelným.“
(Bk)