Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Bosch Rexroth Active Mover – rychlejší a přesnější než kdy předtím

Společnost Bosch Rexroth přestavuje modulární paletový dopravník s lineárním motorem nazvaný Active Mover, který je vhodným řešením pro transportní úlohy s několika variantami přepravovaného produktu v malých výrobních dávkách nebo pro transport citlivých produktů. Své uplatnění nalezne ve všech oblastech průmyslu, kde je kladen důraz na krátký výrobní cyklus, vysokou přesnost, dynamiku a možnosti rychle změnit nastavení bez nutnosti mechanické přestavby, na vysoké zatížení a dlouhou životnost. Vysoká transportní rychlost a zrychlení lineárního motoru umožňují ve srovnání s konvenčními dopravníky až o řád zkrátit dobu výměny palet, což má přímý vliv na zkrácení taktu linky a tím na zvýšení produktivity výroby. 

Hlavní přednosti

Paletky dopravníku Active Mover lze díky integrovanému měřicímu systému zastavit s opakovatelnou přesností ±0,01 mm bez nutnosti použít stopery a přídavné indexovací jednotky, jako je tomu u konvenčních paletových dopravníků. S touto přesností je možné zastavit palety kdekoliv na dopravníku, dokonce i v zatáčkách. Lineární motory dokážou pohybovat paletami rychlostí až 150 m/min, což je téměř desetkrát rychleji než u pásových dopravníků. Výhodou lineár­ních motorů je i enormní zrychlení až 4 g, což společně s vysokou transportní rychlostí zaručuje velmi krátké doby výměny palet, typicky 0,1 až 0,3 s, v závislosti na velikosti a hmotnosti palety. Maximální užitečné zatížení palety je 10 kg. Šíře základny palety je 165 mm a lze na ni upevnit nástavbu až do šíře 500 mm. Dopravník Active Mover umožňuje reverzní chod a synchronní, ale také asynchronní pohyb palet. 

Konstrukce dopravníku

Active Mover je modulární dopravníkový systém tvořený několika na sebe navazujícími díly. Základ tvoří lineární moduly o délce 1 m a na obou koncích moduly 180° zatáček, orientované tak, aby dopravník tvořil uzavřený okruh. Odměřování polohy a pohonná elektronika jsou integrovány uvnitř jednotlivých modulů. Nosiče výrobků se pohybují díky použití lineárních motorů. V závislosti na své hmotnosti jsou osazeny dvěma nebo třemi permanentními magnety. Při vhodné konstrukci nástaveb nosičů lze k výrobkům přistupovat ze všech stran. Nosiče je možné pomocí jednoduchého pákového přípravku ručně nasazovat i odebírat. Krytí dopravníku splňuje IP65. Dopravník disponuje autonomním řídicím systémem s integrovanou autodetekcí kolize nosičů, umožňuje jejich akumulaci i plynulou změnu rychlosti a zrychlení např. u produktů citlivých na přepravu apod. Autonomní řídicí systém lze podřídit všem běžným PLC, a je tak možné regulovat pohyb každého nosiče nezávisle na pohybu ostatních nosičů. Dopravník lze dodatečně vybavit systémem RFID pro sledování a záznam dat z výrobního procesu.

Více informací si mohou zájemci vyžádat na montazni.technika@boschrexroth.cz. 

(Bosch Rexroth)

Obr. 1. Dopravník Bosch Rexroth Active Mover pro autonomní dopravu palet

Obr. 2. Detail jezdce