Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Bosch Packaging Technology na veletrhu Achema

Společnost Bosch Packaging Technology patřila na letošním veletrhu Achema (18. až 22. června) k nejvýznamnějším vystavovatelům. V uplynulých několika měsících podstatně rozšířila svou nabídku akvizicemi významných firem Manesty, Hüttlin a Eisai Machinery. V současné době tedy Bosch Packaging Technology zdaleka nedodává jen balicí stroje a linky, jak by vyplývalo z jejího názvu, ale široké spektrum strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu, od laboratorní fáze a testování výroby až po primární a sekundární balení, od jednotlivých strojů až po rozsáhlé výrobní linky a od vývoje a projektování, přes instalaci až po servis a popř. i modernizace existujících zařízení. Společným jmenovatelem všech položek v její nabídce je vysoká kvalita a spolehlivost.  

Stý izolátor: perfektní příklad kombinace znalostí, zkušeností a kvality

Již více než dvacet let vyrábí Bosch Packaging Technology tzv. izolátory, tj. boxy umožňující zasahovat do čistých prostor. Izolátory firmy Bosch jsou určeny speciálně pro farmaceutický průmysl. Na rozdíl od jiných možností realizace výrobních linek v čistých prostorech umožňují izolátory dosahovat lepší kvality výsledného produktu, nižších provozních nákladů a větší spolehlivosti zvláště v dlouhých výrobních cyklech. Izolátory Bosch jsou k dispozici pro různé typy strojů na plnění ampulí, lahviček nebo výrobu naplněných jednorázových injekčních stříkaček.

Na veletrhu Achema vystavovala společnost Bosch stý vyrobený izolátor, který bude dodán světové farmaceutické firmě jako součást kompletní balicí linky vysoce potentních léčiv. Tyto látky jsou velmi efektivní při léčbě, ale při výrobě představují pro obsluhu značné riziko. Izolátor Fast Air Lock ISS 1000 (obr. 1) je určen pro vstup farmaceutických zařízení a materiálů do čistých prostor a jejich přenos ven bez rizika kontaminace vnitřních čistých prostor cizorodými látkami zvenčí a současně vnějšího prostředí látkami, které se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí linky. Izolátor Fast Air Lock ISS 1000 měl na veletrhu Achema svou premiéru. Pracuje nezávisle na izolátoru hlavního plnicího stroje a může být použit např. pro přenos mikrobiologických vzorků. Dobu cyklu se podařilo zkrátit na přibližně  20 min (přesná doba závisí na druhu a množství přenášeného materiálu).  

Technická podpora na dálku

Ve farmaceutické výrobě je kritickým parametrem spolehlivost. Více než jinde zde zákazníkům záleží na tom, aby jim výrobce strojů a linek zajistil stoprocentní a rychlý servis. K efektivitě technických konzultací, ale také k oživování a servisu strojů na dálku přispívá nový konferenční systém Mavus (obr. 2). Skládá se z náhlavní soupravy se sluchátky, mikrofonem, kamerou a displejem. Baterie a elektronika potřebné pro činnost zařízení a bezdrátovou komunikaci jsou umístěny ve vestě. Díky systému Mavus mohou být technici v provozu v audiovizuálním kontaktu s experty firmy Bosch kdekoliv na světě.  

Modulární systémy pro farmaceutické laboratoře

Společnost Bosch na veletrhu Achema představila dva modulární systémy pro farmaceutické laboratoře. Solidlab 1 a Solidlab 2 (obr. 3) jsou výsledkem společného vývoje inženýrů firem Hüttlin and Manesty. Systém využívá společnou základní jednotku, na niž lze připojovat moduly pro jednotlivé technologické operace: míchání, mísení, granulaci apod. Díky využití modulárního principu výrazně klesají investiční náklady na laboratorní provoz a současně je také významně redukován zastavěný prostor.  

Zařízení pro kontrolu výroby

S akvizicí společnosti Eisai Machinery přibyla do nabídky společnosti Bosch zařízení pro manuální, poloautomatickou i plně automatickou kontrolu výroby. Není náhodou, že již před akvizicí obě firmy spolupracovaly na významných projektech, protože jejich sortiment se skvěle doplňoval. Na veletrhu Achema představila společnost Bosch první výsledky společné vývojové práce: kompaktní zařízení KKX 3900 (obr. 4) pro kontrolu výrobků měkkým rentgenovým zářením, které doplňuje její původní systém pro dohled a dokladování výroby při hromadné sterilizaci produktů. Zařízení kontroluje plnění tobolek s léčivy: jejich hmotnost, velikost a tvar. 

Moderní farmacie používá stále více léčiva „na míru“

Farmaceutický průmysl nevyrábí jen univerzální léčiva ve velkých objemech výroby, ale i léčiva vysoce specializovaná, používaná k léčení zřídka se vyskytujících nemocí nebo vyvinutá přesně „na míru“ podle diagnózy a zdravotního stavu pacienta. Ovšem i takoví výrobci, již vyrábějí malé výrobní dávky a často mění složení výrobku, musí dodržovat přísné hygienické předpisy i předpisy o dokladovatelnosti výroby. Ti ocení systém PreVAS (obr. 5): předem sestavené a sterilní plnicí linky, připravené k validaci. Tyto linky vyrábějí společně firmy Bosch Packaging Technology a Sartorius Stedim Biotech a jsou dobrým příkladem možností joint-venture ve farmaceutickém průmyslu.

(Bosch Packaging Technology)

Obr. 1. Izolátor Fast Air Lock ISS 1000

Obr. 2. Konferenční systém Mavus

Obr. 3. Modulární systém pro farmaceutické laboratoře Solidlab

Obr. 4. Kompaktní přístroj KKX 3900 pro kontrolu plnění tobolek

Obr. 5. Předem sestavené a sterilní plnicí linky PreVAS, připravené k validaci