Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Bluetone Angel – dostupný internet

číslo 12/2004

Bluetone Angel – dostupný internet

Bezdrátové ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Bluetone Angel stále zůstává nejvýhodnějším širokopásmovým připojením komerčně nabízeným v České republice. České Radiokomunikace jej začaly poprvé zkušebně nabízet v Plzni v červenci 2003. Obr. 1. V průběhu října a listopadu 2003 byla služba zprovozněna také v Brně, Ostravě a Praze a v následujících měsících v dalších městech České republiky. Jde o bezdrátové připojení s dosahem stanice až 30 km, přičemž pro realizaci služby není vždy nutná přímá optická viditelnost mezi základnovou stanicí a zákaznickým terminálem.

Právě netradiční vlastnost Bluetone Angel přijímat signál i tam, kde není přímá viditelnost vysílače, se osvědčuje mimo jiné na místech, kde se jiné bezdrátové komunikace nesmějí vůbec používat. „Mnoho klientů máme v památkově chráněných budovách, kde nelze umísťovat antény na fasádu nebo na střechy. Přijímací anténa Bluetone Angel může totiž být umístěna i uvnitř objektu,„ uvádí ředitel úseku telekomunikačních služeb ČRa, a. s., Ing. Jaromír Charvát. Dodává, že služba Bluetone Angel, která v rámci jednoho balíčku nabízí možnost připojení až šesti analogových telefonních linek a rychlý přístup na internet prostřednictvím moderní bezdrátové techniky, je určena zejména pro malé a střední firmy.

Obr. 2.

Princip Bluetone Angel

Bluetone Angel je přenosová služba založená na kombinaci metody modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), individuálního nastavení parametrů koncových stanic a dynamického přidělování a koncentrace hlasových kanálů. Oproti metodám používaným pro bezdrátové připojení v minulosti umožňuje zvýšit počet zákazníků připojených na jednu základnovou stanici z 16 na 360 a zvýšit dosah stanice z 10 na 30 km. To dovoluje snížit cenu tzv. poslední míle, tj. připojení od ústředny operátora ke koncovému zákazníkovi.

Služba využívá mikrovlnné zařízení pracující v plánovaném pásmu 3,5 GHz, které zaručuje nerušený přenos signálu. U uživatele služby je umístěna malá terminálová stanice typu SSU 4000 (obr. 2) nebo BSU 3000 (obr. 3). Předávacím rozhraním služby je vždy Ethernet a telefonní rozhraní na této jednotce.

Technické specifikace a vlastnosti

Malé rozměry terminálových stanic zaručují snadnou montáž. Přenos v kmitočtovém pásmu 3,5 GHz je garancí vysoké kvality a spolehlivosti spojení a kvalitního digitálního zpracování Obr. 3. hlasu podle doporučení G.729e, vydaného mezinárodním sdružením ITU (International Telecommunication Union). Zařízení může být vybaveno šesti (BSU 3000) nebo dvěma (SSU 4000) analogovými zásuvkami RJ-11 s podporou modemů se standardy V.90, V.34 a V.22 bis (data lze ovšem současně přenášet jen jedním portem RJ-11). Protokol V.22 bis umožňuje připojení přenosovou rychlostí 2 400 b/s a je určen především pro platební terminály, protokoly V.90 a V.34 (k dispozici jen u SSU 4000) jsou standardní protokoly běžných telefonních modemů. S využitím rozhraní Ethernet 10 BASE-T (konektor RJ-45, protokol TCP/IP) je možné připojit až pět účastníků. Zařízení odpovídá všem normám pro jeho použití v ČR.

Bluetone Angel nabízí asymetrické datové spojení 512/128 kb/s a 1 024/256 kb/s. Jsou použity dva druhy agregace, 1 : 10 a 1 : 20 (to je méně, než je obvyklé u jiných poskytovatelů ADSL).

Bezpečnost a doplňkové služby

S nárůstem počtu pevných připojení k síti Internet a s ním spojených služeb se lze stále častěji setkávat s nejrůznějšími pokusy o narušení sítí a počítačů, ať už v podobě virů, nebo průniku tzv. hackerů přes nezabezpečené servery.

Tab. 1. Terminálové stanice Bluetone

Zásuvky rozhraní SSU 4000 BSU 3000
RJ-11 počet 2 6
podporované standardy – hlas: G.729e
– data: V.90, V.34, V.22 bis
– fax: 3 a 3/4, V.21, V.27 a V.29
– hlas: G.729e
– data: V.22 bis
– fax: 3 a 3/4, V.21, V.27 a V.29
RJ-45 počet 1 1
podporovaný standard Ethernet 10 BASE-T Ethernet 10 BASE-T

Bluetone Angel umožňuje zřídit službu Bluetone Safepack, kterou lze snadno zabezpečit infrastrukturu zákazníka bez náročných zásahů do již existujícího zařízení. SMC7004VBR V.2 Broadband router/firewall je směrovač s firewallem vhodný pro domácnosti a malé firmy. Umožňuje sdílet internetové připojení až 253 uživatelům. SM-C7004ABR V.2 Barricade SMC7004ABR V2 je řešení „vše v jednom„ pro domácnosti, školy a malé firmy. Jde o kombinaci protokolově nezávislého multifunkčního širokopásmového směrovače (routeru) se čtyřportovým 10/100 Mb/s přepínačem, zahrnující ještě vestavěný tiskový server a firewall pro zabezpečení před hackery a dalšími neoprávněnými uživateli. Služba Bluetone Angel MailSET je e-mailový server umístěný v síti Bluetone. Zákazník jej může spravovat a ovlivňovat pomocí různých rozhraní. S jeho pomocí lze zřizovat libovolný počet e-mailových schránek podle aktuálních potřeb zákazníka. Má antivirovou a antispamovou ochranu. K dispozici jsou i další doplňkové služby (registrace domén, doménový e-mailový koš atd.).

Radek Zeman,
Elisa Madison Communications

Inzerce zpět