Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Biometrické snímače v pardubické hokejové hale

číslo 11/2006

Biometrické snímače v pardubické hokejové hale

Na vstupu do hráčské šatny klubu HC Moeller Pardubice byly instalovány snímače otisků prstů M22-ESA (Moeller). Cílem tohoto kroku bylo zjednodušit přístup do vyhrazených prostor pověřeným osobám, tedy hráčům, trenérům a členům realizačního týmu.

Obr. 1.

Snímač pracuje na tepelném principu: je vybaven řádkovým polem infračervených senzorů teploty, které skenují rozdíly při přenosu tepla mezi vyvýšeninami a rýhami papilárních linií. Sejmutý obraz je porovnáván se vzory uloženými v databázi a podle výsledku se povolí či odepře přístup. Viditelně je výsledek signalizován zelenou LED: její rozsvícení značí, že vstup je volný.

Biometrické snímače eliminují administrativní náklady spojené se ztrátou klíčů či přístupových karet. Nehrozí také nebezpečí zneužití ztraceného klíče nebo karty.

Snímač M22-ESA se konfiguruje pomocí ovládacího přístroje MFD-Titan, popř. pomocí PC. Kapacita databáze je omezena na sto osob, protože při větším počtu by porovnání skenovaného otisku s uloženými vzory již trvalo příliš dlouho.

Snímač má širší použití než jen u šaten sportovců. Lze jej využít např. pro identifikaci obsluhy na výrobních zařízeních tam, kde je třeba spolehlivě dokladovat, který operátor na lince pracoval. Takové požadavky jsou běžné např. ve farmaceutickém průmyslu.

Moeller Elektrotechnika s. r. o. , tel.: 465 519 611, e-mail: office.usti@moeller-cz.com, http://www.moeller.cz