Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Biometrické identifikační systémy na vzestupu

Biometrické metody se stále častěji využívají k autentizaci pracovníků při vstupu do citlivých oblastí nejen v nemocnicích, ale i v průmyslových provozech, jako jsou rafinerie nebo elektrárny. Stejně může být před přístupem do provozů prověřována také identita pracovníků spolupracujících firem, poskytovatelů služeb atd. Nejčastěji využívaným principem identifikace je rozeznávání otisku prstu. Očekává se, že tento způsob bude i nadále převažovat, avšak stále důležitější bude i rozeznávání tváře a oční duhovky.

Analýza trhu společnosti Frost & Sullivan (Analysis of the Global Commercial Biomet­rics Market) z července 2013 zaznamenala významný nárůst obratu na globálním trhu biometrických identifikačních systémů pro komerční využití. Tržby v roce 2012 dosáhly 1,48 mld. dolarů a pro rok 2019 jsou odhadovány na 6,15 mld. dolarů. Znamená to, že ve sledovaném období 2012 až 2019 je očekávána složená míra růstu (CAGR) ve výši 22,5 %. V minulosti se zavádění biometrických metod soustřeďovalo na veřejný sektor. Avšak v posledních třech letech je vyvíjeno stále více biometrických produktů pro komerční sféru, zvláště pro finanční, zdravotnický, vzdělávací a průmyslový sektor. Vedle biometrických zařízení založených na otiscích prstů, tváře nebo duhovky zahrnuje studie také zařízení rozeznávající geometrii dlaně a podpis.

Technický pokrok v biometrii otevírá těmto systémům velké možnosti uplatnění na trhu, brzdou je však časová náročnost rozsáhlých biometrických projektů, které se často týkají všech zaměstnanců podniku. Většímu rozšíření také nepřejí dočasně omezené rozpočty mnohých podniků. Vzhledem k nedostatku znalostí panují mezi zákazníky obavy ze ztráty soukromí, pochyby o spolehlivosti a zabezpečení uložených dat. To vše tlumí zájem o biometrii. S informovaností pomohou systémoví integrátoři, projektanti systémů a distributoři poskytující přidané služby. Jejich rozhodnutí v počáteční fázi je klíčové pro odladění biometrického systému a jeho zdárný provoz. Přesnost, spolehlivost a výkonnost jsou nyní nejdůležitějšími faktory pro výběr biometrického zařízení. Volbu je třeba podřídit konkrétnímu případu použití. Při pořizování biometrického zařízení jsou brány v úvahu také reference a celosvětová přítomnost dodavatele a cena.

V současnosti se na trhu biometrických zařízení největší měrou podílejí Evropa a Severní Amerika, kde se tato technika začala používat nejdříve. V těchto oblastech je i do budoucna očekávána stabilní poptávka. Předpokládá se, že stále lepší pozici na trhu bude mít biometrická identifikační technika ve vývojových zemích, jako jsou Brazílie, Indie, Jižní Afrika, země Středního východu, Rusko a Čína. Právě v těchto zemích jsou nyní největší příležitosti k růstu.

Podle předpokladu se v průběhu analyzovaného období (2012 až 2019) trh bio­metrické techniky stabilizuje a bude na něm sílit konkurence ze strany čínských dodavatelů přístrojů pro rozeznávání otisků prstů. Další informace jsou uvedeny na www.autoid.frost.com.

(ev)

Obr. 1. Nejčastější metodou biometrické identifikace je rozeznávání otisků prstů