Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Bezplatné studentské licence Tecnomatics Jack

Společnost Siemens PLM Software nabízí studentské licence na software Tecnomatix Jack zdarma. Firma k tomu přikročila v rámci svých pokračujících investic do vzdělání v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky po celém světě.

 
Tecnomatix Jack je software pro modelování a simulaci lidského těla a ergonomickou analýzu lidské činnosti ve výrobních zařízeních. Cílem tohoto programu je pomoci inženýrům při navrhování ergonomických a bezpečných pracovišť a zároveň je naučit, jak jim software může pomoci analyzovat činnost lidské obsluhy ve výrobních procesech virtuálně, bez výroby prototypů a zkoušek. To zrychluje návrh nových strojů a výrobních linek a šetří náklady na zdlouhavé úpravy nevyhovujících pracovišť. Software odhalí i problémy, které by se na reálném pracovišti projevily až po delší době a které vznikají
nepřirozenou, jednostrannou zátěží lidského těla, a umožní je včas odstranit.
 
Studenti si nyní mohou stáhnout dvanáctiměsíční studentskou licenci zdarma – stačí se zaregistrovat a vyplnit dotazník. Více
informací naleznou zájemci na http://sie.ag/PIwr5s.

(ed)