Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Bezplatná technická podpora a zápůjčky průmyslových modemů

číslo 11/2006

Bezplatná technická podpora a zápůjčky průmyslových modemů

Firma Insys Microelectronics, výrobce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti přenosu dat, nabízí ke svým průmyslovým modemům kvalitní a bezplatnou technickou podporu. Každý programátor a návrhář automatizačního systému jistě znají počáteční potíže, které jim při realizaci dané zakázky způsobuje vstup na méně známou půdu v případě, že výrobce či dodavatel jednotlivých komponent k nim neposkytuje patřičnou technickou podporu.

Možnosti podpory modemů Insys

Uvedené negativní zkušenosti motivovaly firmu Insys k tomu, aby vytvořila pro uživatele svých výrobků technickou podporu na takové úrovni, která zajistí co možná nejjednodušší použití modemů této značky. Rychlé dodávky a pohotová technická podpora, včetně možnosti bezplatné zápůjčky zařízení, jsou pro firmu Insys samozřejmé. Všechny modemy značky Insys se montují na nosnou lištu DIN a jsou vhodné k použití v průmyslu.

Obr. 1.

Obr. 1. Technická podpora je zákazníkům poskytována i na velmi detailní vývojářské úrovni zdarma
Obr. 2. Rozhraní konfiguračního softwaru HSComm

Zákazník si může přístroj nejprve bezplatně zapůjčit na předem sjednanou dobu, po kterou je mu také kdykoliv k dispozici bezplatná telefonická firemní technická podpora. Díky existenci poboček v zahraničí lze technickou podporu poskytovat i přímo v jazyku země určení.

Řešení i velmi specifických požadavků

V případě zcela specifických požadavků nebo dotazů se pracovníci technické podpory rádi spojí přímo s vývojářem daného produktu, aby s ním mohli problém detailně probrat. K zákazníkovi se díky tomu dostávají i velmi podrobné technické údaje (obr. 1).

Velkou výhodou bezplatných zápůjček je i to, že si zákazník může přístroj vyzkoušet, aniž by ho tato zkušenost cokoliv stála. Jestliže však budou zkoušky i přes veškerou snahu neúspěšné, nezůstane firmě zaplacený a nevyužitý modem ve skříni, ale lze jej vrátit. Nejvíce toto ocení pravděpodobně realizátoři bezdrátových systémů. V této oblasti se při přenosech dat vyskytují velká latence i kolísání časové základny (jitter), a není tedy vždy snadné nastavit PLC a jeho komunikační protokol, aby dokázal v dané síti (např. GPRS) komunikovat.

Obr. 2.

Přednastavené hodnoty pro konkrétní typy PLC

K usnadnění situace zákazníků spolupracuje firma Insys s předními výrobci PLC, s nimž své modemy předem zkouší a vytváří příslušné individuální návody k jejich použití. K modemům je zdarma dodáván také výkonný konfigurační software HSComm (obr. 2). Z ověřených spojení různých typů PLC a modemů si lze tudíž snadno vybrat ze seznamu setříděného podle typů PLC a kliknout na tlačítko „Odeslat nastavení“. Modem je za chvíli nastaven na vyzkoušenou a funkční konfiguraci a může být připojen k PLC. Případné změny oproti továrnímu (firmou Insys vyzkoušenému) nastavení lze i uložit a vlastní nastavení použít i jindy. Odpadnou tak zdlouhavé laborování s AT příkazy a obavy o jistotu výsledku při pokusech dané nastavení později reprodukovat.

Konkrétní výhody při použití modemů Insys

Při použití modemů značky Insys se tak celý proces výběru přístroje a uvádění systému do chodu velmi zjednoduší. Odpadne riziko, že modem nebude vyhovovat a zůstane někde ležet nevyužitý. Konfigurační software s přednastavenými parametry zrychlí uvedení modemu do chodu, a programátor se tak může plně věnovat svému původnímu poslání, tj. návrhu systému. Jestliže však potíže přesto nastanou, jsou pracovníci firmy schopni bezplatně odborně poradit. Dojde-li i přesto k tomu, že modem v dané úloze nefunguje, lze přístroj vrátit, popř. vyměnit za jiný, vhodný typ.

Dostupnost

K výrobkům značky Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Firma Insys Microelectronics CZ, s. r. o., sídlí v Plzni a zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků. Věnuje se také vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat, měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz