Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Bezpečný přístup k řídicímu systému prostřednictvím FTP

Ať už je třeba provést údržbu, přidat nové receptury nebo nahrát do řídicího systému stroje nové funkce, je výhodné mít přímý přístup do řídicího systému z prostředí internetu. Odborníci vyvíjející automatizační aplikace ovšem musí dodržovat vysokou úroveň zabezpečení. Zároveň však musí zajistit, aby aplikace bylo snadné používat.

 
Společnost B&R vychází z metod, které se již osvědčily v oblasti informačních systémů, a umožňuje vývojářům řídicích systémů strojů implementovat zabezpečený přístup do svých řídicích systémů. Uživatel je ověřován pomocí uživatelského jména a hesla. Nastavení údajů o uživatelích a jejich přístupových právech je integrováno v prostředí Automation Studio.
V nástroji pro správu uživatelů pro přístup k systémům B&R prostřednictvím FTP lze přidělit přístupová práva neomezenému počtu uživatelů. Pro zajištění maximální bezpečnosti jsou tato data uložena do operačního systému v zašifrované podobě. Přístup prostřednictvím FTP do řídicího systému za jeho běhu je umožněn až osmi různým uživatelům současně.
 
Přístup prostřednictvím FTP, který je zároveň bezpečný a univerzální, je jeden z mnoha způsobů, jak systémy B&R umožňují obsluze strojů a zařízení rychle a pružně reagovat na nové požadavky.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: +420 541 420 311, marketing.cz@br-automation.com, www.br-automation.com