Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Bezpečnostní úlohy součástí prostředí TIA Portal

Společnost Siemens doplnila do jednotného vývojového prostředí TIA Portal nástroje pro realizaci úloh spojených s funkční bezpečností strojů a strojních zařízení. Nová část Step 7 Safety Advanced vývojového prostředí je dostupná z uživatelského rozhraní Step 7 V11 a obsahuje veškeré konfigurační a programovací nástroje potřebné k tvorbě uživatelského „bezpečnostního“ programu.

Nová část vývojového prostředí pro bezpečnostní úlohy využívá standardní strukturu automatizačního projektu zavedenou v základním prostředí Step 7 V11 a nabízí stejný způsob práce jako při tvorbě standardních řídicích programů. Díky tomu se zkracuje doba potřebná k zaškolení uživatele. Tvorbu programů dále usnadňuje integrovaná knihovna funkčních bloků pro všechny obvyklé bezpečnostní funkce, certifikovaných TÜV. Koncept knihovny spolu s uživatelskou volbou symbolů jednotlivých parametrů zařízení podporuje vnitropodnikovou standardizaci a usnadňuje validaci bezpečnostních programů. Správu, zobrazování a změny bezpečnostních parametrů v novém prostředí Step 7 Safety Advanced usnadňuje modul Safety Administra­tion Editor, který je jeho součástí. Prostřednictvím editoru má programátor neustále pohotově a přehledně zobrazeny všechny objekty spjaté s funkční bezpečností.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com