Bezpečnostní teplotní omezovač a hlídač teploty STB/STW JUMO

Nové bezpečnostní teplotní omezovače a hlídače teploty STB/STW JUMO představují nejnovější stav techniky a splňují technické a provozní požadavky v oblasti funkční bezpečnosti.

Použití kompaktních a volně konfigurovatelných bezpečnostních teplotních omezovačů a bezpečnostních hlídačů teploty STB/STW může zabránit znečištění životního prostředí, zničení výrobního zařízení, výrobků nebo zranění pracovníků. Tyto přístroje umožňují včasné a jisté rozpoznání poruchy a odvrácení jejích možných následků. Jejich primární úlohou je hlídat teplotu v technologických zařízeních a při poruše uvést zařízení do předem stanoveného bezpečného stavu.

Přístroje jsou navrženy podle požadavků normy ČSN EN 14597 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (v ní jsou také definovány funkce pro zařízení kategorie STB a STW; přístroj STB/STW JUMO je univerzální a lze jej podle nastavení použít jako omezovač nebo hlídač). STB/STW JUMO splňuje požadavky na úroveň funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3 (podle zapojení) a úroveň vlastnosti PL d. Přístroj má certifikaci UL pro americký trh a schválení německé pojišťovací společnosti GL. V katalogovém listu jsou uvedeny všechny potřebné parametry pro výpočet pravděpodobnosti selhání (střední doba do nebezpečné poruchy MTTFd, průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání PFD, podíl bezpečných poruch SSF, diagnostické pokrytí DC, intenzita nebezpečných zjištěných a nezjištěných poruch λdd, λdu).

Spolehlivost přístroje, jež je předpokladem dosažení deklarované úrovně funkční bezpečnosti SIL a úrovně vlastností PL po­dle norem ČSN EN 61508 a ČSN EN 13849, zvyšuje struktura 1oo2D (jedna ze dvou s dia­gnostikou). STB/STW JUMO může být použit nejen pro systémy tepelných zdrojů, ale i pro strojní zařízení ve smyslu NV 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES).

Přístroj STB/STW JUMO se konfiguruje snadno a rychle pomocí textového displeje a tlačítek přímo na přístroji. Přehledná struktura menu umožňuje uživateli přístroj bezpečně ovládat a rychle ho uvést do provozu. Zobrazují se všechny provozní hodnoty, které jsou relevantní z hlediska bezpečnosti, a nejdůležitější funkce jsou znázorněny pomocí jednoduchých piktogramů.

Přístroj lze konfigurovat také z PC nebo notebooku. Pro připojení je určen konektor mini USB na čelní straně přístroje. Světelné diody indikují, zda jsou teploty ve stanovených mezích, či byl aktivován předběžný alarm nebo alarm mezní hodnoty. Měřicí vstup je volně konfigurovatelný pro všechny linearizace termočlánků a odporových teploměrů a pro proudový signál. Dva reléové výstupy (předběžný alarm a alarm mezní hodnoty) přepínají monitorované technologické zařízení do bezpečného stavu. Je-li zařízení zapojeno ve funkci teplotního omezovače STB podle EN 14597, lze zařízení odblokovat výhradně prostřednictvím interního nebo externího resetovacího tlačítka (automatické odblokování po návratu teploty do stanovených mezí je povoleno jen ve funkci hlídače teploty STW). Prostřednictvím analogového výstupu, jímž je přístroj standardně vybaven, lze provozní hodnoty dále vést na zapisovač, regulátor nebo do nadřazeného řídicího systému.

Přístup k jednotlivým úrovním nastavení je chráněn heslem. Tím se omezuje riziko nežádoucího úmyslného nebo náhodného zásahu obsluhy a zvyšuje spolehlivost zařízení.

Napájecí napětí přístroje je 110 až 240 V AC, 48 až 63 Hz nebo 20 až 30 V DC/AC, 0/48 až 63 Hz.

Více informací zájemci najdou na adrese www.jumo.net.

 (JUMO Měření a regulace s. r. o.)

Obr. 1. Bezpečnostní teplotní omezovač a hlídač teploty STB/STW JUMO