Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Bezpečnostní systémy Banner

číslo 3/2004

Bezpečnostní systémy Banner

Společnost Banner vyrábí a dodává množství bezpečnostních systémů pro ochranu pracovního prostoru a osob, bezpečnostních modulů a bezpečnostních senzorů. Z rozsáhlého výrobního sortimentu lze jmenovat např. jednopaprskové až čtyřpaprskové (i vícepaprskové) bezpečnostní světelné záclony EZ-Screen, Micro Screen a Mini Screen, bezpečnostní systém Pico-Guard, systém dvouručního bezpečnostního ovládání Duo Touch, bezpečnostní moduly, mechanické a magnetické koncové spínače a bezpečnostní zámky. Jde o redundantní systémy s automatickou kontrolou vlastní funkce určené pro použití v prostorách vyžadujících chování systému odpovídající třídě bezpečnosti 4 podle EN 954-1 (resp. ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci).

Obr. 1.

EZ-Screen™ – světelné bezpečnostní záclony

Světelné záclony řady EZ-Screen (obr. 1) jsou nabízeny jako jednopaprskové s označením Point, dvoupaprskové, třípaprskové nebo čtyřpaprskové s označením Grid či jako vícepaprskové s označením High-Resolution. Skládají se z vysílače a přijímače, obsahujícího řídicí jednotku se dvěma redundantními elektronickými výstupy. Jsou vhodné pro ochranu rozsáhlých pracovních prostor. U jednopaprskových systémů je k dispozici bezpečnostní závora s krátkým dosahem 0,8 až 20ý. Ve stejném provedení a se stejným dosahem jsou dodávány i záclony Grid. Záclony High-Resolution s deseti až padesáti paprsky mají dobu odezvy od 9 do 40 ms (v závislosti na počtu paprsků) a dosah 0,1 až 6ů (14 nebo 30mi prvky. K usnadnění seřízení a sledování provozu jsou vybaveny LED, signalizujícími stav vysílače, stav chráněného prostoru, stav přijímače a stavy jednotlivých paprsků, jednomístným sedmisegmentovým displejem pro signalizaci kódu chyby a LED pro signalizaci požadavku na znovunastavení (reset) systému.

Podle zvoleného výstupního módu mohou bezpečnostní záclony EZ-Screen pracovat v režimech trip a latch. V módu trip zůstanou po přerušení pracovního cyklu stroje, vyvolaném vstupem osoby do chráněného pole, výstupní relé rozepnuta jen po dobu pobytu „narušitele„ v chráněné zóně a po jeho odchodu se vrátí zpět do stavu sepnuto. V režimu latch naproti tomu zůstane pracovní cyklus stroje přerušen a výstupní relé rozepnuta až do opětovného nastavení systému.

Obr. 2.

Pico-Guard™ – bezpečnostní systém s plastovými světlovody

Nový bezpečnostní systém Pico-Guard se skládá z bezpečnostního modulu, bezkontaktních bezpečnostních senzorů a plastových světlovodů (obr. 2). Oproti současným, mnohdy komplikovaným a složitým bezpečnostním systémům nabízí systém Pico-Guard jednoduché a cenově výhodné řešení. Bezpečnostní modul obsahuje mimo jiné čtyři optické vstupy pro světlovody od sériově zapojených koncových senzorů, tři optické vstupy pro zadání režimů latch, trip a EDM a jeden redundantní bezpečnostní výstup pro ovládací obvody stroje, dále přepínače DIP pro nastavení konfigurace a LED pro signalizaci stavu. V nabídce senzorů pro Pico-Guard jsou koncové spínače Interlock Switch pro mechanickou kontrolu uzavření dveří vstupu do nebezpečných prostor. Bezpečnostní optické senzory Pico-Guard využívané ke kontrole polohy jsou velmi jednoduché senzory pro kontrolu většího množství aplikací. Koncové spínače a senzory lze jednoduše připojit ke třem druhům propojovacích světlovodů. Tyto světlovody mohou být se standardním polyetylenovým pláštěm i se speciálním pláštěm pro aplikace v těžkých a chemických provozech. Systém Pico-Guard doplňují ostatní bezpečnostní systémy, např. bezpečnostní světelné závory, moduly bezpečného zastavení a dvouručního ovládání, které jsou opatřeny rozhraním pro připojení světlovodů.

Obr. 3.

Duo Touch – dvouruční bezpečnostní ovládání

Dvouruční ovládání Duo Touch (obr. 3) je určeno k ochraně proti úrazům a zraněním obsluhy mechanických strojů, např. při vkládání materiálu do lisů, razicích strojů atd.

Na stroji jsou tlačítka, klasická nebo s optoelektrickými senzory řady Opto Touch, umístěna tak, že nutí obsluhu držet ruce během pracovního procesu mimo nebezpečnou zónu. Současně musí být situována tam, kde je možné je jednoduše ovládat.

Do 500 ms po stlačení obou tlačítek je vyhodnocen pracovní cyklus a výstup sepne. Není-li jedno z tlačítek během tohoto intervalu stlačeno, pracovní cyklus stroje se přeruší. Cyklus může opět začít teprve tehdy, jsou-li obě tlačítka nejprve uvolněna a následně během 500 ms stlačena. Tlačítko Opto Touch je možné použít i samostatně, a to u zařízení, která vyžadují opakované spouštění. Uvedená tlačítka nevyžadují ke svému sepnutí tlak – obsluha prstem nebo dlaní přeruší paprsek jednocestné závory a tím sepne jejich výstup. Díky dokonale ergonomickému tvaru může obsluha ovládat tyto prvky i v rukavicích. Tlačítka jsou před poškozením chráněna krytem.

Dvouruční bezpečnostní ovládání Duo Touch splňuje požadavky EN 574 (resp. harmonizované ČSN EN 574) pro dvouruční ovládací zařízení.

Obr. 4.

Bezpečnostní modul nouzového zastavení E-stop

K bezpečnostnímu modulu nouzového zastavení E-stop je připojeno nouzové tlačítko „centrální stop„ a výkonové řídicí obvody akčních členů stroje, např. silové stykače motorů, ventilů atd. Při aktivaci tlačítka nouzového zastavení modul zajišťuje okamžité a bezpečné zastavení stroje. To je zabezpečeno dvěma, popř. více redundantními elektronickými bezpečnostními výstupy. Moduly jsou k dispozici s mnoha variantami vstupů a v provedení od jednonásobných až po desetinásobná jednoduchá, popř. dvojitá. Každý modul má dva až čtyři bezpečnostní výstupy. Moduly vyhovují bezpečnostní kategorii 4.

Bezpečnostní koncové snímače

Nabídku bezpečnostních systémů společnosti Banner a senzorů doplňují standardní koncové snímače, koncové mechanické spínače Interlock Switch (obr. 4) a magnetické bezpečnostní spínače.

Závěr

Více informací o bezpečnostních systémech a senzorech i ostatních optoelektronických bezpečnostních systémech najdete na http://www.bannerengineering.com nebo v katalogu Bezpečnostní systémy Banner na CD-ROM.

V rámci svých bezplatných služeb nabízí společnost Turck vypracování návrhu řešení, jeho optimalizaci a cenovou nabídku.

Jan David, Turck, s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz

Inzerce zpět