Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Bezpečnostní systém využívá zpracování obrazu

číslo 5/2004

Bezpečnostní systém využívá zpracování obrazu

Až na polovinu umožňuje zkrátit bezpečnostní kontroly osob na letištích, ve veřejných budovách a v objektech nejvyšší důležitosti použití bezpečnostního kontrolního systému SecureScan od firmy Milestone Technology. Systém je nový v tom, že nepřetržitě zpracovává data ze senzorů kovů současně s obrazovou informací snímanou prostředky pro digitální zpracování obrazu, přičemž používá jediný společný vyhodnocovací algoritmus, běžící v prostředí LabVIEW firmy National Instruments. Při průchodu osoby bezpečnostním rámem kontrolního systému se digitální kamerou snímá její barevný obraz. Aplikace vyvolaná programem LabVIEW používá sejmutý obraz k lokalizaci dat ze senzorů. Takto získaný komplexní digitální obraz přesně ukáže místo, kde může být ukryt kovový předmět, jako např. nůž nebo střelná zbraň (obr. 1). Následně bezpečnostní kontrolní systém obraz a data uloží do paměti pro archivační účely.

Obr. 1.

Aby bylo možné sloučit obrazová a standardně snímaná data, je nutná dokonalá synchronizace časovacích a spouštěcích funkcí, které pořízení obrazu i dat ze senzorů iniciují. U systému SecureScan se podařilo zajistit mezi sejmutím obrazu procházející osoby a sejmutím dat senzorů časovou prodlevu v délce asi 100 ns, která je zárukou velké účinnosti kontrolního systému. Dosáhnout tak krátké časové prodlevy (doby odezvy) umožnil nový způsob kódování obrazu, jenž byl vytvořen při použití verze 6.1 programu LabVIEW. S pomocí funkcí dovolujících ovládat chod programu vnějšími událostmi, které tato nejnovější verze programu obsahuje, bylo možné zcela nově uspořádat také grafické uživatelské rozhraní systému SecureScan. Přepracovaná architektura navíc poskytla možnost snížit potřebný výpočetní výkon o více než 75Komplexní softwarové nástroje pro analýzu snímaných dat účinně přispívají k výkonnosti kontrolního systému. Na rozdíl od standardních detektorů kovů dokáže popisovaný systém spolehlivě reagovat na přítomnost i nejmenších kovových částí. V jednom případě se např. podařilo nalézt malý nůž ukrytý v plastovém pouzdru zapalovače. Velká citlivost je výsledkem použití speciálních programových digitálních filtrů, které odstraňují šum pozadí obvykle překrývající signály vyvolané menšími kovovými předměty. Rozšířené analytické funkce programu LabVIEW pomáhají nejenom dokonaleji lokalizovat možné nebezpečné předměty, ale také spolehlivě pomíjet přítomnost předmětů, které nejsou nebezpečné (mobilní telefony, boty s ocelovými špičkami nebo části dámského prádla s drátovými výztužemi apod.), ale na které standardní bezpečnostní systémy běžně reagují vyhlášením falešného poplachu.

Novým bezpečnostním kontrolním systémem SecureScan je možné současně kontrolovat osoby i jejich zavazadla. Není tedy zapotřebí současná instalace drahého rentgenového přístroje. Znamená to tudíž výrazně menší náklady na realizaci stále žádanějších bezpečnostních opatření. Modifikovaný bezpečnostní kontrolní systém lze účinně použít i v mnoha průmyslových aplikacích.
[Messen Steuern Regeln, 2003, č. 7-8, s. 45.]

(Kab.)

Inzerce zpět