Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Bezpečnostní světelné závěsy Allen-Bradley GuardShield 450L-E

Společnost Rockwell Automation uvedla na trh bezpečnostní světelné závěsy Allen-Bradley GuardShield 450L-E. Vyznačují se zlepšením bezpečnosti, ale současně i zvýšením produktivity, čehož dosahují využitím techniky transceiverů – jedna část závěsu může fungovat jako vysílač i přijímač.

Vestavěný systém pro laserové ustavení závěsů ILAS (Integrated Laser Alignment System) vytváří několik viditelných laserových bodů pro optimalizaci nastavení. Stačí se dotknout symbolu ILAS na čelním okně tělesa závěsu. Celková konstrukce, zvláště ochranné pole po celé délce optického závěsu, přispívá k usnadnění použití těchto závěsů pro ochranu rukou a prstů s šířkou chráněné zóny od 150 do 1 950 mm s inkrementem 150 mm.

Po uvedení do provozu si uživatel může vybrat vhodné funkce, včetně zapojení do kaskády nebo vestavěných funkcí mutingblanking.

Funkce mutingblanking, potlačení nebo zatemnění části závěsu, se u světelných závěsů GuardShield 450L-E nastavují přepínači DIP umístěnými na zásuvných modulech. Vybrat lze společné nastavení potlačení funkce u dvou- nebo čtyřsenzorového uspořádání do T nebo do L a funkci překrývání, stejně jako omezení rozlišení (např. chránění vstupu prstů nebo celé ruky) a nebo nastavení pevného zatemnění učením (slovy se to špatně vysvětluje, zkuste se podívat na video např. na https://youtu.be/OwtMSJ0yu4A). Moduly pro zapojení do kaskády se používají k zapojení záclon do série, aby bylo možné jedním systémem chránit stroj z více stran.

Rockwell Automation, tel.: +420 221 500-111, www.rockwellautomation. com