Bezpečnostní světelné mříže M 4000

Bezpečnostní světelné mříže M 4000

Novinkou na trhu optoelektronických bezpečnostních systémů jsou několikapaprskové bezpečnostní světelné mříže M 4000 od společnosti Sick.

Bezpečnostní světelná mříž M 4000 Standard je určena k zabezpečení přístupu do nebezpečného prostoru stroje. Konfiguruje se snadno a rychle tlačítky. V nabídce jsou verze se dvěma nebo až osmi paprsky ve standardních roztečích s dosahem až 70 m. Čím se ale nejvíce odlišují od předchozích světelných mříží řady MSL, jsou tyto vlastnosti:

  • integrovaný laserový zaměřovač,
  • možnost přímého zapojení do sběrnice AS-Interface Safety-at-work,
  • LED umístěná nahoře na přijímači, jež červenou nebo zelenou barvou signalizuje stav mříže.
Obr. 1.

Obr. 1. Bezpečnostní světelná mříž M 4000

Verze M 4000 Advanced společně s jednotkou UE 403 díky schopnosti tzv. mutingu vytváří nové možnosti při řešení bezpečnostních úloh. Muting znamená, že paprsky světelné mříže M 4000 se deaktivují v okamžiku průchodu objektu (palety, výrobku, karoserie), ale jsou aktivní při průchodu osoby. Rozlišit mezi objektem a osobou umožňují přídavné (tzv. mutingové) optické či indukční senzory. Systém mříže M 4000 s jednotkou UE403 má mnoho doplňujících funkcí, které význačně rozšiřují oblast použití.

Mimo vlastnosti společné se světelnou mříží M 4000 Standard lze např. nastavením mutingových senzorů rozlišovat směr pohybu vstupujícího objektu, a to i za použití pouze dvou senzorů. Nastavitelné zpoždění signalizace mutingových senzorů umožní průjezd i nepravidelným objektům, jakým může být např. špatně naložená paleta. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá i funkce ukončení deaktivace poté, co objekt opustí světelnou mříž (běžné je ukončení po průjezdu přes daný senzor). A to nejlepší nakonec: paprsky M 4000 Advanced lze vymaskovat, tzn. že některé paprsky jsou neaktivní jako při mutingu pro průjezd objektu, ale ostatní zůstávají aktivní a detekují procházející osobu.

V ČSN EN 999 Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla je stanoveno, že při použití vícepaprskových světelných mříží je nutné k bezpečné vzdálenosti, závislé na době doběhu stroje, přidat tzv. přídavnou vzdálenost C, která se rovná 850 mm (odpovídá délce paží). Tam, kde nelze této přídavné vzdálenosti dosáhnout, je možné použít verzi M 4000 Advanced Curtain s rozlišením 14 nebo 30 mm a výškou ochranného pole až 1 800 mm, protože v případě rozlišení 14 mm je přídavná vzdálenost C = 0 mm a při rozlišení 30 mm je stále jen C = 128 mm.

Na www.sick.cz zájemci naleznou informace nejen o bezpečnostních světelných mřížích řady M 4000, ale také o ostatních bezpečnostních a dalších produktech společnosti Sick, spol. s r. o.

Filip Pelikán, Sick, spol. s r. o.