Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Bezpečnostní světelná záclona s funkcí vlastního monitorování

číslo 8/2006

Bezpečnostní světelná záclona s funkcí vlastního monitorování

Anglické slovo solid znamená spolehlivý, robustní, odolný nebo pevný. Nové bezpečnostní světelné záclony s funkcí vlastního monitorování – Solid-4E od společnosti Leuze Lumiflex (obr. 1) – nelze popsat přesněji. K jejich výhodám patří možnost měnit rozlišení podle požadavků uživatele a dále to, že jsou k dispozici v různých konstrukčních variantách, takže umožňují uživateli realizovat spolehlivé a přitom ekonomicky nenákladné řešení. Jsou vybaveny krytem, který je štíhlý a umožňuje montáž i v místech, kde je třeba šetřit místem, a přitom také dostatečně tuhý a odolný proti deformaci v krutu. Díky funkci vlastního monitorování tyto záclony vyhovují i nejpřísnějším požadavkům bezpečnostních norem.

Obr. 1.

Obr. 1. Světelné záclony Solid-4E

Vezmou-li se jako příklad sestavené skupiny podvozků, které jsou dopravními roboty přenášeny, či lépe řečeno přímo „prohnány„ lisovacími linkami rychlostí až 8 m/s a se zrychlením až 4g (40 m/s2), bude brzy jasné, jaké jsou požadavky strojního průmyslu na moderní výrobní systémy. „Větší rychlost pro ještě větší produktivitu„ – tak zní motto dne. Současně je ale požadována flexibilita výrobního sortimentu a časté změny velikosti výrobních dávek. Roste počet případů propojení automatického a manuálního toku práce. Práce člověka a stroje se navzájem přiblížila a s tím rostou požadavky na bezpečnost výrobních zařízení.

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy jsou nezbytná aktivní optoelektronická ochranná zařízení. Společnost Leuze Lumiflex nabízí nejrůznější druhy těchto zařízení s množstvím inteligentních funkcí, od bezpečnostních světelných záclon nebo vícepaprskových bezpečnostních závor až po bezpečnostní laserové skenery. Tyto výrobky jsou zárukou účinné ochrany osob v souladu s mezinárodními normami a bez dopadu na plynulost pracovních procesů.

Světelná záclona s funkcí vlastního monitorování Solid-4E vyvinutá společností Leuze Lumiflex je představitelem nové řady bezpečnostní techniky, nenáročné z hlediska nákladů a přitom splňující přísné požadavky na bezpečnost: třeba právě tam, kde se na jednom pracovišti ve vzájemné kooperaci schází lidská obsluha s robotem, manipulátorem nebo výrobním strojem. Využití záclony Solid-4E je všestranné, její montáž snadná a lze ji lehce přizpůsobit technickým změnám zařízení.

Orientace na požadavky zákazníků

Záclona Solid-4E má, nad rámec čistě vypínací funkce s přerušením, ještě další zajímavé a užitečné bezpečnostní funkce: blokování rozběhu a opětovného rozběhu a monitorování stykačů.

Blokování rozběhu a opětovného rozběhu brání spuštění stroje po zapnutí napájecího napětí nebo po průniku osoby či předmětu do aktivní chráněné zóny až do chvíle, kdy bude manuálně stlačeno a následně uvolněno tlačítko start. Nemůže tedy dojít k tomu, že by se stroj sám znovu rozběhl, aniž by obsluha jednoznačně potvrdila, že příčina jeho zastavení byla odstraněna nebo že obsluha opustila nebezpečný prostor.

Funkce monitorování stykačů dynamicky monitoruje stykače, relé nebo ventily připojené za záclonou. Předpokladem je, že jde o zařízení s pozitivní vypínací funkcí kontaktů. Jestliže se jedna z těchto komponent připojených za záclonou řádně nesepne, nemůže dojít k dalšímu pohybu, dokud není závada odstraněna.

Uživatel může obě tyto funkce používat libovolně podle svých požadavků. Nic se nemusí programovat, nemusejí se zadávat žádné parametry, stačí pouze zvolit odpovídající zapojení připojovacího konektoru.

Záclona má také patentované kódování optického signálu. Dva nastavitelné typy kódování paprsků umožňují, aby se dvě zařízení zapojená blízko sebe vzájemně nerušila odraženým světlem. Pro volbu kódování paprsku opět stačí pouze zvolit odpovídající zapojení připojovacího konektoru.

Funkce záclony lze rozšířit modulárními bezpečnostními rozhraními MSI. Pro trvalou ochranu osob při průběžné nakládce materiálu nebo pro kontrolu stroje se vstupem součástí přes bezpečnostní záclonu lze implementovat funkce dočasného zablokování funkce záclony (muting). Tyto moduly bezpečnostního rozhraní také nabízejí nadstandardní varianty připojení bezpečnostních vypínačů nebo zařízení nouzového zastavení.

Dlouhá životnost

Volba funkcí a kódování paprsku pomocí zapojení konektoru jsou jednoduché a přispívají k dlouhé životnosti záclony Solid-4E. Není-li totiž nutné otevírat kryt nebo aktivovat interní spínače, nemůže dojít k žádnému poškození ani znečištění vnitřku záclony. Hliníkový plášť profilu uzavřený ze všech stran se odlišuje od konvenčních řešení velkou odolností proti mechanickým deformacím. Robustní kryty vysílače a přijímače mají průřez pouhých 30 × 34 mm a také díky připojení pomocí odolného konektoru M12 odolávají i drsným pracovním podmínkám průmyslových provozů. Variabilita a jednoduchost montáže zajišťují při změně umístění záclony zkrácení doby potřebné pro uvedení zařízení do provozu, a to i ve stísněných podmínkách. Možnost využít různé varianty montáže usnadní pozdější úpravy v případě, kdy bude nutné výrobní linku např. seřídit pro nový druh výrobků nebo jinou velikost výrobní dávky. Možnost opětovného využití záclony zvyšuje jistotu investice do jejího pořízení.

Všestranné použití

Solid-4E má rozlišení 20, 30, 40 a 90 mm a šířku chráněné zóny 150 až 1 800 mm. Připravuje se i typ s rozlišením 14 mm. Dosah je podle typu mezi 0,5 a 20 m. Více technických informací mohou zájemci najít na http://www.leuze.de/solid-4 nebo na http://www.schmachtl.cz.

Obr. 2.

Obr. 2. Hlídání vstupu s blokováním rozběhu a opětovného rozběhu transportních dopravníků na vzdálenost až 20 m

Typickými aplikacemi pro Solid-4E je ochrana proti průniku prstů do nebezpečné zóny, např. u lisů (záclona se montuje svisle, obr. 2), nebo ochrana osob při jejich vstupu do nebezpečné oblasti, např. u robotických buněk (záclona se montuje vodorovně). Díky velké vzdálenosti detekce jsou záclony Solid-4E předurčeny také pro kontrolu vstupu podél dopravníkových systémů.

Kategorie bezpečnosti 4

Společnost Leuze Lumiflex navrhla nové bezpečnostní světelné záclony s funkcí vlastního monitorování v souladu s požadavky na bezpečnostní třídu 4, jak ji stanovují normy EN 61496-1 (ČSN EN Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky) a prEN 61496-2 (ČSN CLC/TS Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)). U zařízení této kategorie nesmí dojít ke ztrátě bezpečnostní funkce ani při výskytu jednotlivé poruchy v bezpečnostním systému, ani při nahromadění několika poruch. Zařízení musí být vybaveno vlastním monitorováním, aby porucha byla detekována při dalším požadavku na bezpečnostní funkci nebo před ním. To je podle platných norem minimální požadavek na zařízení v případě, že na základě odhadovaného rizika hrozí nebezpečí vážných, nezvratných zranění jedné či více osob nebo nebezpečí smrti osob. Bezpečnostní světelné záclony v třídě bezpečnosti 4 by tedy měly být využívány např. tam, kde obsluha opakovaně vstupuje do nebezpečné zóny.

Záclona Solid-4E je vybavena redundantním obvodem, takže při poruše zůstane bezpečnostní funkce vždy aktivována. Pro vyloučení ztráty bezpečnostní funkce jsou poruchy detekovány v potřebných časových intervalech.

Shrnutí

Společnost Leuze Lumiflex uvedla na trh typovou řadu bezpečnostních světelných záclon Solid-4E, nenáročných na obsluhu, s funkcí vlastního monitorování pro dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti v souladu s požadavky třídy 4 podle ČSN EN 61496-1 a bezpečnostní kategorie SIL 4 podle ČSN EN 61508-1. Tato ekonomicky rentabilní řada výrobků nabízí mnoho funkcí uzpůsobených „na míru„ širokému spektru použití. Robustní konstrukce zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Dobře pojatý design s univerzálním systémem montáže umožňuje flexibilní využití záclon i v případě změny uspořádání zařízení.

(Schmachtl CZ, s. r. o.)

SCHMACHTL CZ
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
http://www.schmachtl.cz