Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Bezpečnostní modul AS-i SmartLine Safety at Work

číslo 12/2004

Bezpečnostní modul AS-i SmartLine Safety at Work

Bezpečnostní systém Safety at Work se skládá ze dvou základních komponent, a to z bezpečnostního řízeného vstupního modulu (slave) pro připojení bezpečnostních snímačů a spínačů a z bezpečnostního monitoru se spínací funkcí s nuceně vedenými kontakty pro bezpečné odpojení pohonů, popř. jiných akčních členů. Další standardní komponenty AS-i, např. řídicí moduly a napájení, lze použít bez omezení.

Bezpečnostní moduly SmartLine doplňují běžné provozní moduly pro to, aby byly v rozvodných řídicích skříních k dispozici bezpečnostní vstupy. Jde o vazbu bezpečnostních signálů mezi různými dvouvodičovými vedeními AS-i a o integraci externích signálů nebo skupin většího počtu bezpečnostních senzorů v lokální rozvodné skříni.

Obr. 1.

Bezpečnostní modul AS-i SmartLine Safety at Work umožňuje připojení mechanických bezpečnostních spínačů na sběrnici AS-i. K vyhodnocení podle protokolu Safety at Work je využit jeden ze čtyř bezpečnostních monitorů AS-i (jednokanálový, dvoukanálový, se základními nebo rozšířenými funkcemi). Bezpečnostní přenos dat prostřednictvím sběrnice AS-i byl schválen pro použití až do kategorie 4 podle EN 954-1 a SIL 3 podle IEC 61508.

Na dva vstupy řízeného bezpečnostního modulu je možné připojit všechny druhy mechanických bezpečnostních spínačů se dvěma nuceně vedenými kontakty, nebo dva nezávislé spínače, vždy s jedním kontaktem. Integrované obvody pro rozpoznání příčných zkratů umožňují přenos obou signálů jedním kabelem, protože případné chyby způsobené poškozením pláště kabelu, kdy může dojít k přerušení nebo zkratu vodičů, budou rozpoznány a hlášeny uživateli. LED na čelní straně modulu indikují spínací stavy vstupů a výstupů, napájení a případné chyby modulu. Dvě červené poplachové LED, které jsou stejně jako běžné výstupy AS-i uživatelem volně programovatelné, mohou signalizovat spuštěné spínací vstupy. Kromě toho může být toto sepnutí uloženo do paměti pro pozdější vyhodnocení jeho příčin.

Řízený bezpečnostní modul SmartLine provede po zapnutí samočinný periodický test. Výsledek je vyslán do řídicího modulu jako potvrzení bezpečného stavu. Oba bezpečnostní vstupy jsou nyní připraveny k provozu. Během provozu je modul, který je zapojen jako redundantní, trvale monitorován. Chyba je signalizována červenou LED a je generován poruchový signál ve sběrnici AS-i.

Pro připojení snímačů a akčních členů lze použít připojovací svorky Combicon, které zaručují bezpečné galvanické propojení připojovacích vodičů. Svorky mohou být šroubové, klecové nebo zařezávací.

Moduly se adresují před montáží nebo po ní použitím adresovací konektorové zásuvky na modulu. Použít lze běžný adresovací přístroj sběrnice AS-i s adresovacím kabelem a vidlicí. Společnost ifm electronic nabízí přístroj Controller e, jehož velký grafický displej uživateli adresaci velmi usnadňuje.

Ing. Oldřich Klos,
ifm electronic

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět