KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Bezpečnostní laserový skener

Bezpečnostní laserový skener SD3-A1 z řady výrobků Sunx je navržen pro ochranu osob, ale i k detekování objektů v chráněné oblasti. Jeho funkce je založena na měření doby letu světelného impulzu. Jako světelný zdroj používá polovodičovou laserovou diodu s infračerveným světlem v nejnižší laserové třídě 1. Pomocí skeneru SD3-A1 je možné vytvořit ochranné pole tvaru rozevřeného vějíře o poloměru až čtyři metry a s vrcholovým úhlem 190°. Velikost monitorované oblasti lze jednoduše nastavit. Parametry ochranných a varovných polí se podobně jako diagnostika chyb snadno nastavují prostřednictvím sériového rozhraní z PC s využitím integrovaného softwaru. Uživatel má k dispozici dva bezpečné spínací tranzistorové výstupy PNP. Přístroj je zkoušen podle norem IEC 61496-1 a -2 a vyhovuje požadavkům bezpečnostní kategorie 3 podle normy EN ISO 13849-1. Skenery SD3-A1 pracují s provozním napětím 24 V DC a jejich krytí je IP65. Mohou být používány v prostředí s teplotou 0 až 50 °C. Hlavní použití naleznou při zajišťování nebezpečných míst u lisů, ohýbaček, vstřikovacích strojů a jiných strojů nebo u průmyslových robotů např. v automobilovém průmyslu, kde ochranu bezpečnostními světelnými závorami a závěsy nelze zajistit buď vůbec, nebo jen s vysokými náklady. Díky značné detekční citlivosti a spolehlivosti nachází nový skener zajímavé uplatnění i při ochraně budov a objektů nebo vzácných exponátů v muzeích, galeriích a na výstavách před krádežemi a vandalismem.
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., www.panasonic-electric-works.cz, e-mail: L.Bartak@eu.pewg.panasonic.com