Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnost strojů a strojních zařízení: promyšlený projekt

Společnost Schneider Electric umí provozovaná zařízení odborně zhodnotit a následně je uvést do souladu s NV 378/2001 Sb. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí jsou jasně dány evropskou směrnicí 89/655/EEC. Ta byla do české legislativy převzata nařízením vlády ČR 378/2001 Sb., které vstoupilo v platnost 1. 1. 2003.
 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, platí pro všechna provozovaná zařízení – bez ohledu na datum jejich prvního uvedení na trh nebo do provozu. Veškerá strojní zařízení, která nesplňují minimální požadavky na bezpečný provoz, jsou vystavena riziku, že bude zakázán jejich provoz a práce na nich. Po celou dobu nezbytného odstraňování nalezených nedostatků vznikají dodatečné náklady spojené s odstávkou výroby, a provozovatelé tak přicházejí o zisk.
 

Dva stupínky k bezpečnosti

 
Společnost Schneider Electric vnímá zvýšenou poptávku na uvedení strojů do souladu s NV 378/2001. Sb. Zároveň si uvědomuje, jak citelně jsou mnohdy omezené prostředky, které na takovýto postup lze vyčlenit. V rámci svého projektu Bezpečnost strojů a strojních zařízení proto přináší dvě navazující, přesto samostatně využitelné nabídky. První představuje „pouhé“ kvalifikované zhodnocení stavu provozovaných celků podle NV 378/2001 Sb., druhou jejich uvedení do souladu s tímto nařízením.
 

Posouzení bezpečnosti provozovaných strojů podle NV 378/2001 Sb.

 
Odborníci společnosti Schneider Electric zhodnotí všechna ochranná zařízení (např. kryty) daného stroje, včetně posouzení příslušné technické dokumentace (průvodní, provozní, místní bezpečnostní předpisy). Vypracují závěrečný protokol, který je následně využit jako podklad pro prokázání činnosti pro Státní úřad inspekce práce (SÚIP).
 

Uvedení strojního zařízení do souladu s NV 378/2001 Sb.

 
Navazující nabídka projektu Bezpečnost strojů a strojních zařízení zahrnuje pět kroků:
  • posouzení bezpečnosti provozovaných strojů, včetně analýzy rizik – podle příslušného nařízení vlády,
  • návrh efektivního řešení,
  • realizace dohodnutého řešení, včetně vypracování protokolu o úpravě stroje,
  • závěrečná zpráva, která jasně a přehledně popíše všechny učiněné kroky.
Konkrétním příkladem realizovaného projektu je rekonstrukce linky na výrobu střešní krytiny ve společnosti Cembrit Beroun (obr. 1). Linka byla dodatečně vybavena ochranným ohrazením a vstupní prostory zajištěny bezpečnostními světelnými bariérami Preventa.
 

O bezpečnosti bez zábran

 
Aktuální informace o projektu Bezpečnost strojů a strojních zařízení jsou připraveny na speciálních webových stránkách Preventa (www.preventa.schneider-electric.cz). Návštěvníci se zde mohou např. podělit – prostřednicvím diskusního fóra – o své problémy s odborníkem.
 
Jsou tu také uvedeny další informace k tomuto tématu.
 
Antonín Zajíček,
Schneider Electric
 
Obr. 1. Linka na výrobu střešní krytiny Cembrit Beroun byla uvedena do souladu s NV 378/2001 Sb.